Stabilizacja bezrobocia i dynamiki wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii

1253

W czerwcu bezrobocie w Wielkiej Brytanii utrzymało się na dotychczasowym, niskim poziomie, a dynamika wzrostu wynagrodzeń lekko wzrosła, podało w środę brytyjskie biuro statystyczne. Stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc. – najniżej od października 2005 r. Oczekiwano takiego wyniku.

Zatrudnienie na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy wzrosło o 172 tys. kw/kw. Oczekiwano wzrostu o 150 tys.

Tendencje w zakresie dynamiki wynagrodzeń nie uległy większym zmianom i były zgodne z oczekiwaniami. Średnia płaca (łącznie z premiami) zwiększyła się w czerwcu o 2,4 proc. r/r wobec 2,3 proc. r/r w maju. Z wyłączeniem premii płace wzrosły o 2,3 proc. r/r, po zwyżce o 2,2 proc. w maju.

Mocne odbicie produkcji przemysłowej w USA

Rezerwa Federalna podała, że produkcja przemysłowa w USA wzrosła wyraźnie w lipcu, drugi miesiąc z rzędu, wskazując na kontynuowanie pozytywnych tendencji w wytwórczości w połowie roku.

W lipcu nastąpił wzrost o 0,7 proc. m/m po wzroście o 0,4 proc. (po korekcie z 0,6 proc.) miesiąc wcześniej, wynika z raportu Rezerwy Federalnej. Dane okazały się wyższe, niż prognoza ekonomistów (0,3 proc. m/m).

Wykorzystanie mocy wytwórczych w Stanach Zjednoczonych zwiększyło się do 75,9 proc. z 75,6 proc. w czerwcu. Oczekiwano wzrostu do 75,6 proc.

Dane powodują dalsze odrabianie strat przez dolara. Kurs EUR/USD spada na 1,1260.

Spadek inflacji w USA. Korzystna sytuacja na rynku nieruchomości

W lipcu inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych spadła zmniejszając szanse na podwyżkę stóp procentowych przed końcem roku. Dane z rynku pracy okazały się solidne.

Departament Handlu poinformował we wtorek, że ceny konsumentów w USA nie zmieniły się w lipcu w porównaniu do czerwca, a w ujęciu rocznym wskaźnik CPI wyniósł 0,8 proc. wobec 1,0 proc. w czerwcu i oczekiwaniach spadku dynamiki do 0,9 proc.

Inflacja bazowa, bez cen energii i żywności, wyniosła natomiast w lipcu 2,2 proc. r/r, o 0,1 pkt proc. mniej, niż w czerwcu. W tym przypadku dane także okazały się niższe, niż oczekiwano (2,3 proc.). Miesiąc do miesiąca ceny bez wrażliwych kategorii wzrosły o 0,1 proc.

W innym raporcie Departament Handlu podał, że liczba rozpoczętych budów w Stanach Zjednoczonych w lipcu wzrosła o 2,1 proc. m/m do 1211 tys. w ujęciu zanualizowanym. Mediana prognoz kształtowała się na poziomie 1180 tys. Miesiąc wcześniej liczba rozpoczętych budów wyniosła, po korekcie, 1186 tys. (wzrost o 5,1 proc. m/m).

Departament Handlu poinformował także, że liczba wydanych pozwoleń na budowę, prognozujących przyszłą wielkość rozpoczętych budów, obniżyła się w lipcu o 0,1 proc. do 1152 tys., przy prognozie na poziomie 1160 tys. (wzrost o 0,6 proc.). Nie zmieniono danych za poprzedni miesiąc, kiedy liczba wydanych pozwoleń na budowę domu wzrosła o 1,5 proc. do 1153 tys.

Dolar przestał tracić po publikacji. Kurs EUR/USD przetestował 1,1300 i lekko zniżkuje.

Pogłębienie deflacji w Polsce

Narodowy Bank Polski podał, że inflacja netto, bez cen żywności i energii, spadła w lipcu do -0,4 proc. r/r przy prognozie -0,2 proc.  Miesiąc do miesiąca ceny bez wrażliwych na wahania kategorii nie zmieniły się.

Złoty na dane nie reaguje, pozostaje mocniejszy, niż na początku sesji wobec dolara, stabilny do euro. Kurs EUR/PLN utrzymuje się w rejonie poziomu 4,27, USD/PLN jest już przy 3,78.

2016-08-16 11:09:41

Lekki wzrost inflacji CPI w Wielkiej Brytanii, spadek bazowej

Brytyjskie biuro statystyczne poinformowało we wtorek, że inflacja CPI wzrosła w lipcu, dugi miesiąc z rzędu, do poziomu 0,6 proc. r/r z 0,5 proc. w czerwcu. Mediana oczekiwań to 0,5 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1 proc. przy takiej prognozie.

Wskaźnik CPI z wyłączeniem wrażliwych kategorii spadł w lipcu do 1,3 proc. z 1,4 proc. r/r . Oczekiwano stabilizacji.

Jednocześnie podano informację o kształtowaniu się cen producentów. Inflacja PPI wyniosła w lipcu 0,3 proc. r/r po -0,2 proc. r/r w czerwcu. Spodziewano się stabilizacji cen r/r. Miesiąc do miesiąca ceny producentów wzrosły o 0,3 proc.

Funt od publikacji zyskał na wartości. O godz. 11.08 kurs GBP/USD wynosi 1,2965, EUR/GBP 0,8684.

Brokerzy Forex

ZEW: Poprawa oczekiwań inwestorów i analityków w Niemczech

Indeks ZEW, mierzący sentyment panujący wśród niemieckich analityków i inwestorów wzrósł w sierpniu po załamaniu w lipcu w związku z obawami o wpływ głosowania w Wielkiej Brytanii na gospodarkę. Dane wskazują na stabilne perspektywy niemieckiej gospodarki w II poł. 2016 r.

Podstawowy wskaźnik oczekiwań wzrósł do 0,5 pkt z -6,8 pkt w lipcu, wynika z danych opublikowanych we wtorek. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg oczekiwali wzrostu indeksu do 2,0 pkt.

Subindeks sytuacji bieżącej wzrósł do 57,7 pkt z 50,2 pkt. miesiąc wcześniej. Prognozowano wzrost wskaźnika do 50,2 pkt.

Publikacja nie przynosi większych zmian w notowaniach euro, które mocno zyskało od rana do dolara. Kurs pozostaje w rejonie 1,1260.

Ponowny wzrost ofert pracy w USA

Liczba ofert pracy w USA w czerwcu wzrosła do 5524 tys. z 5514 tys. po korekcie w maju. Oczekiwano, że zwiększy się do 5588 tys. z 5500 tys. wstępnie szacowanych za poprzedni miesiąc.

Dolar jest stabilny do euro, od godziny zaczął zyskiwać do jena i franka szwajcarskiego. Kurs EUR/USD pozostaje poniżej 1,12, USD/JPY jest na poziomie 101,25, USD/CHF na poziomie 0,9760.

Wzrost kosztów, spadek wydajności pracy w USA

Jednostkowe koszty pracy w Stanach Zjednoczonych wzrosły w II kw. 2016 r. o 2,0 proc. kw/kw, czyli w tempie szybszym niż oczekiwano. Kwartał wcześniej koszty ponoszone przez pracodawców zwiększyły się o 4,5 proc. kw/kw. Za okres kwiecień-czerwiec br. oczekiwano wzrostu o 1,8 proc.

Wydajność pracy obniżyła się natomiast w II kw. o 0,5 proc. po spadku o 0,6 proc. kwartał wcześniej. Oczekiwano wzrostu o 0,4 proc.

Dolar na dane rynek reaguje łagodnym osłabieniem dolara. Kurs EUR/USD pozostaje konsolidacji. Jest na poziomie 1,1080.