Obraz ekonomiczny i analizy

broker

1240

Analiza ekonomiczna

Trzeba uzbroić się w cierpliwość przez pewien czas  Posiedzenie FOMC okazało się być zgodne z większością prognoz:  komitet usunął w swoim komunikacie stwierdzenie “przez pewien czas” dotyczące niskiego poziomu stóp i zamienił je na frazę: Komitet “będzie cierpliwy, jeśli chodzi o rozpoczęcie normalizacji w polityce monetarnej.” Komunikat był „gołębi” w tym sensie, że komitet starał się pokazać, że nie ma wielkiej różnicy między oboma stwierdzeniami. Jednak, jeśli nie ma różnicy, to po co je zmieniać? Wkrótce jednak, prezes Rezerwy Federalnej (Fed) Janet Yellen zabrzmiała bardziej „jastrzębio”, mówiąc na konferencji prasowej, że nowe stwierdzenie oznacza, iż bank nie zacznie podnosić stóp “przynajmniej przez kilka kolejnych posiedzeń,” co w praktyce oznacza, że nie stanie się to przed kwietniem 2015. To wcześniej niż prognozowano. Co więcej, Yellen dodała, że do podwyżki stóp mogłoby dojść na posiedzeniach bez zaplanowanych konferencji prasowych, dzięki czemu można jeszcze lepiej oszacować, kiedy mogłoby dojść do takiego ruchu (konferencja nie jest zaplanowana podczas posiedzeń w kwietniu, lipcu i październiku). Widać, że ostatnie wahania na rynkach i problemy w Rosji nie wpłynęły na tok myślenia przedstawicieli FOMC – pozostają oni skoncentrowani na gospodarce USA, przede wszystkim na rynku pracy, którego kondycja poprawia się.

Jednocześnie, z wykresu kropkowego („dot plot”)  FOMC wynika, że średnia oczekiwań wobec poziomu stóp na koniec 2015 i 2016 obniżyła się – o odpowiednio 14 punktów bazowych i 50 punktów bazowych (i tylko o 4 punkty bazowe na koniec 2017). Widać także, że zmniejszyła się różnica w prognozach dotyczących 2015 i 2016, co może sygnalizować, że prognozy członków FOMC stają się bardziej spójne. W rezultacie długoterminowe kontrakty na stopę procentową wzrosły w długim okresie o  11 punktów bazowych. Potwierdza to nasz pogląd, że umocnienie dolara będzie kontynuowane.

Reakcja rynku była jedna co mogliśmy zauważyć na platformie brokera forex: niemal wszystko, co związane z dolarem, umocniło się. Dolar zyskał na wartości a giełdy w USA zanotowały najlepszy dzień w 2014. Oczywiście, na te wzrosty wpływ miały bardziej jastrzębie sygnały płynące z Fed, ale także to, co stało się na rynku ropy i w Rosji.

Czy panika wokół ropy/rubla zakończyła się?  Wczoraj, notowania ropy wzrosły a ropa Brent zyskała 5,8%. Trudno jest powiedzieć, co wywołało odbicie:  generalnie, zapasy surowca w USA spadły słabiej od oczekiwań, choć zapasy niektórych paliw wzrosły silniej od prognoz. Wygląda na to, że wzrosty nie są wywołane fundamentami, a raczej chwilową zmianą nastrojów. RUB także umocnił się, zyskując 16% wobec dolara, ponieważ bank centralny Rosji dokonał interwencji w celu umocnienia krajowej waluty. Nie powiedziałbym, że to koniec spadków notowań tych aktywów. Zwłaszcza, rosyjska gospodarka będzie musiała sobie radzić z wieloma problemami, która będą ciążyć krajowej walucie. Jednak, wiele wskazuje na to, że skończyły się zdecydowane spadki notowań rubla oraz ropy i możemy być teraz świadkami większych wahań – dni spadków przeplatanych dniami zwyżek.

Grecki parlament odrzucił rządowego kandydata na prezydenta. Otrzymał on tylko 160 głosów. Wynik tej jest zgodny z dolną granicą prognoz i znacznie poniżej 180 głosów, które są potrzebne, aby uniknąć wyborów powszechnych w styczniu. Kolejne głosowanie, zaplanowane na wtorek, jest bez znaczenia, ponieważ jego wynik będzie podobny do pierwszego głosowania. Kluczowym głosowaniem będzie to zaplanowane na 29 grudnia. Jeśli rząd nie zdoła znaleźć 20 dodatkowych głosów — a będzie to trudne —  to lewicowa partia opozycyjna SYRIZA może przejąć władzę i renegocjować zasady otrzymania pomocy od Unii Europejskiej (UE). Wtedy kluczowym pytaniem będzie to, czy kraj opuści strefę euro. Moim zdaniem, SYRIZA nie zdecydowałaby się na taki krok, ale nic nie jest pewne.

Zaplanowane na dziś dane i wydarzenia:  Dzisiejszy kalendarz danych jest relatywnie pusty. Kluczową publikacją podczas sesji europejskiej będzie indeks Ifo w Niemczech w grudniu. Według prognoz, wszystkie trzy podindeksy wzrosły. Moim zdaniem, Ifo może okazać się lepszy od prognoz, zwłaszcza biorąc pod uwagę napawającą optymizmem wcześniejszą publikację indeksu ZEW. Wsparłoby to EUR/USD  i zasygnalizowałoby, że motor europejskiej gospodarki wraca na prostą.

W UK, wzrost sprzedaży detalicznej wyłączając benzynę ma według prognoz spowolnić w listopadzie miesiąc do miesiąca.

W  USA, rynek pozna wstępny odczyt indeksu Markit dla sektora usług oraz indeksu PMI composite w grudniu a także indeksu Fed z Filadelfii w tym samym miesiącu. Opublikowane zostaną także dane o liczbie nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 13 grudnia oraz indeks Conference Board w listopadzie.