Obraz w skali ekonomicznej na Forex

wskaźniki ekonomiczne

1221

 

Niezbędne jest przywrócenie inflacji do celu W piątek, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi powiedział, że ważne jest, aby jak najszybciej przywrócić inflację do celu, bez zbędnych opóźnień. Prezes EBC wysłał wyraźny sygnał, że bank jest gotów na dodatkowe działania, jeśli obecna polityka okaże się niewystarczająca lub zagrożenia co do inflacji zmaterializują się – na przykład, bank mógłby zdecydować się na zwiększenie i zintensyfikowanie zakupów papierów oraz rozszerzenie typu papierów do skupu. Draghi powtórzył wiele ze swoich wcześniejszych wypowiedzi, ale tym razem podkreślił także, że działania związane z inflacją w strefie euro są „coraz bardziej wymagające”. Gotowość do przeprowadzenia dalszych, zdecydowanych  działań, aby pobudzić inflację spowodowała, że kurs EUR/USD spadł poniżej 1,2400 (zobacz wykres poniżej). EBC podał także, że w piątek rozpoczął zakupy instrumentów pochodnych typu ABS (asset-backed securities), aby pobudzić kredytowanie i europejską gospodarkę.

W piątek, People’s Bank of China nieoczekiwanie obciął główną stopę procentową po raz pierwszy od dwóch lat w reakcji na spowalniające tempo wzrostu chińskiej i globalnej gospodarki. AUD oraz NZD, które są silnie zależne od sytuacji w Chinach, umocniły się i nadal zyskiwały na wartości podczas sesji azjatyckiej. Jeśli bank centralny Chin podąży dalej i obniży stopę rezerw obowiązkowych, to złagodzi tym samym politykę monetarną, zwiększając płynność na rynku – taki krok wsparłby notowania walut powiązanych z cenami surowców.

Zaplanowane na dziś wydarzenia i dane: Wydarzeniem dnia będzie publikacja indeksu Ifo w Niemczech w listopadzie. Analitycy spodziewają się, że wszystkie indeksy pozostały bez zmian lub spadły. Jednak moim zdaniem, biorąc pod uwagę fakt, że opublikowany wcześniej w tym miesiącu indeks ZEW okazał się lepszy od oczekiwań, w przypadku indeksu Ifo można spodziewać się pozytywnej niespodzianki. Jeśli moje prognozy się sprawdzą, to euro powinno zyskać na wartości – pozytywny wskaźnik zasygnalizowałby bowiem, że największa europejska gospodarka powoli wychodzi na prostą. EBC może także dziś zapowiedzieć skup obligacji zabezpieczonych.

Wskaźniki Ekonomiczne

W USA, rynek pozna wstępny odczyt indeksu Markit PMI dla sektora usług w listopadzie, indeks aktywności Chicago Fed w październiku i indeks aktywności sektora przemysłowego Dallas Fed w listopadzie.

Na dziś zaplanowano także wystąpienie członka Rady Prezesów EBC Ewalda Nowotnego, który będzie przemawiać na konferencji zorganizowanej przez bank centralny Austrii.

Dalsza część tygodnia: We wtorek, Bank of Japan opublikuje sprawozdanie z posiedzenia, które odbyło się 31 października. Bank zdecydował się wtedy, stosunkiem głosów 5-4, na zwiększenie bazy monetarnej. Sprawozdanie może pomóc w odpowiedzi na pytanie, dlaczego czterech członków było przeciwko dalszemu łagodzeniu polityki pieniężnej. W Nowej Zelandii, opublikowane zostaną 2-letnie oczekiwania inflacyjne w czwartym kwartale. Z uwagi na fakt, że inflacja CPI Nowej Zelandii w trzecim kwartale spowolniła do dolnej granicy wahań od celu banku, oczekiwania w czwartym kwartale mogą spaść – takie dane zwiększyłyby presję na NZD. W Niemczech, rynek pozna ostateczny odczyt dotyczący PKB w trzecim kwartale – rynek spodziewa się, że dane nie będą różnić się od odczytu wstępnego. W USA, analitycy prognozują, że drugi odczyt danych o PKB w trzecim kwartale wskaże na wolniejsze tempo wzrostu niż pierwszy odczyt.

W środę, analitycy oczekują, że wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w UK w trzecim kwartale wskażą na dynamikę 0,7% kwartał do kwartału – czyli tyle samo, ile w drugim kwartale. Z powodu ostatnich rozczarowujących danych makro oraz rewizji w dół prognoz dotyczących inflacji i wzrostu gospodarczego, oczekiwania rynku co do podniesienia stóp przez BoE zostały złagodzone. Obecnie, inwestorzy spodziewają się pierwszej podwyżki dopiero po wyborach parlamentarnych w maju. Gorsze od prognoz dane o wzroście gospodarczym mogłyby jeszcze bardziej złagodzić oczekiwania wobec stóp. W USA, rynek pozna wskaźnik o zamówieniach na dobra trwałe w październiku oraz dochodach i wydatkach Amerykanów w tym samym miesiącu. Analitycy spodziewają się, że wydatki wzrosły – przede wszystkim dzięki wyższym płacom i poprawiającej się sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Analitycy spodziewają się także, że inflacja bazowa PCE w październiku pozostała bez zmian wobec września.

W czwartek, wydarzeniem dnia będą dane o inflacji CPI w Niemczech w listopadzie. Tak jak zwykle, inwestorzy poczują przedsmak emocji kilka godzin wcześniej, gdy opublikowane zostaną takie same dane dla Saksonii.

W piątek, jak zawsze pod koniec miesiąca, rynek pozna serię danych z Japonii. Z kolei, w strefie euro opublikowane zostaną dane o stopie bezrobocia i inflacji CPI w listopadzie. Na tydzień przed posiedzeniem EBC, spodziewane spowolnienie inflacji może potwierdzić obawy prezesa EBC Draghiego, że w najbliższych miesiącach ożywienie gospodarcze jest mało prawdopodobne. Rozczarowujące dane mogą być także  kolejnym argumentem dla banku, aby zdecydować się na dalsze działa w kierunku ożywienia inflacji.