Wprowadzenie do wskaźników ekonomicznych

Wskaźniki ekonomiczne

3566

Inwestując na rynku Forex warto mieć podstawową wiedzę oraz umiejętności w następujących kwestiach:

  • Znajomość i umiejętność szybkiej interpretacji wskaźników ekonomicznych
  • Umiejętność interpretacji decyzji i komentarzy ważnych postaci i podmiotów na rynku

Obydwie kwestie są ze sobą powiązane, ponieważ duża część wskaźników i danych ekonomicznych jest publikowana przez opiniotwórcze jednostki (na przykład banki centralne), które dają swój komentarz ekonomiczny do publikowanych przez siebie decyzji lub danych.

Co to jest wskaźnik ekonomiczny?

Wskaźnik ekonomiczny jest miarą opisujacą relacje między określonymi danymi. W kontekście analizy fundamentalnej, inwestorów interesują wskaźniki makroekonomiczne odzwierciedlające zmiany takich wielkości jak: PKB, inflacja czy wszelkie indeksy sentymentu rynkowego.

 Fazy reakcji rynku na publikację danego wskaźnika ekonomicznego

1 faza: Publikowane dane a dane oczekiwane (konsensus rynkowy). Pierwsza reakcja rynku bazuje na odchyleniu publikowanej danej od średniej albo mediany oczekiwań rynkowych.

2 faza: Komentarze z różnych źródeł. Pojawienie się pierwszych komentarzy (zwykle kilka minut po danych) również wpływa na reakcję rynku – szczególnie, jeśli pochodzą od podmiotów publikujacych dane wskaźniki lub decyzje ekonomiczne.

3 faza: Dogłębna analiza. Analizy publikowane przez analityków, którym też warto się przyjrzeć, żeby mieć pogląd jak dane są odbierane przez różnych uczestników rynku.

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Polsce

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w Europie

Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne w USA

https://monitorfx.pl/category/wskazniki-makroekonomiczne/