Podczas porannej sesji europejskiej, kurs dolara pozostawał praktycznie bez zmian wobec innych walut

Forex

1072

Podczas porannej sesji europejskiej, kurs dolara pozostawał praktycznie bez zmian wobec innych walut G10. Nieco wzrósł tylko wobec NOK.

Dzisiaj, opublikowane zostały dane o CPI w Wielkiej Brytanii. Inflacja zasadnicza spowolniła do +1,5% r/r z +1,8% w kwietniu, znajdując się poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się +1,7%. Inflacja bazowa spowolniła zaś do 1,6% r/r z 2,0% r/r w ubiegłym miesiącu. Analitycy oczekiwali w tym przypadku +1,7%. Przed publikacją danych, kurs GBP/USD nieco wzrósł w stosunku do poziomów na otwarciu, jednak po opublikowaniu wskaźników spadł i w rezultacie pozostał praktycznie bez zmian.

Po raz kolejny, indeks ZEW w Niemczech miał mały wpływ na parę EUR/USD. W czerwcu, wskaźnik obecnej sytuacji ekonomicznej wzrósł do 67,7 z 62,1 w ubiegłym miesiącu. Analitycy prognozowali, że indeks ten pozostał bez zmian. Z kolei, wskaźnik oczekiwań co do przyszłej sytuacji ekonomicznej spadł do 29,8 z 33,1 wobec spodziewanego przez analityków wzrostu do 35,0. Początkową reakcją EUR/USD na publikację indeksu oczekiwań była zniżka o 10 pipsów. Para pozostaje w trendzie bocznym między wsparciem na poziomie 1,3500 i oporem na poziomie 1,3587, co podtrzymuje neutralną perspektywę w krótkim okresie. Jednak, długookresowa ścieżka jest zniżkowa, ponieważ kurs jest poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Kurs AUD/JPY wzrósł, znajdując wsparcie w dolnej granicy fioletowego kanału spadkowego. Biorąc pod uwagę fakt, że RSI opuścił strefę wykupienia i wzrósł, a MACD wygląda na gotowego aby odbić się od dna i wzrosnąć powyżej swojej linii sygnałowej, spodziewam się, że fala wzrostowa będzie kontynuowana, być może w kierunku górnej granicy kanału, która znajduje się w pobliżu 50-godzinnej średniej kroczącej. Jednak, tak długo jak kurs będzie osiągać niższe maksima i minima w wyżej wymienionym kanale, w krótkim okresie spodziewam się negatywnych tendencji a każdą zwyżkę będę uważać za impuls do korekty zanim niedźwiedzie znów przeważą. Nasze analizy momentum wspierają tę tezę, ponieważ pozostają one poniżej niebieskich linii oporu. Co więcej, 50-godzinna średnia krocząca zbliża się do 200-godzinnej średniej kroczącej a w najbliższej perspektywie niedźwiedzi kurs krzyżowy może potwierdzić wystąpienie krótkookresowej ścieżki zniżkowej. Spadek poniżej poziomu 95,25 (S1) może nasilić ruch spadkowy do kluczowej bariery na poziomie 95,00 (S2), w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia kanału wzrostowego z okresu 21 maja – 12 czerwca.

Wsparcie AUD/JPY:

95,25 (S1), 95,00 (S2), 94,70 (S3).

Opór AUD/JPY:

95,45 (R1), 95,75 (R2), 95,90 (R3).