Skaner fundamentalny

Baza danych finansowych emitentów giełdowych

1543

Baza danych finansowych emitentów giełdowych

STRUKTURA

Struktura bazy danych wzorowana jest na amerykańskim standardzie XBRL, co pozwala na maksymalną unifikację danych, potrzebną przy ich automatycznej analizie i obróbce.

AKTUALIZACJE

Baza danych aktualizowana jest na bieżąco wraz z pojawiającymi się informacjami. Nowe dane pojawiają się w bazie nie później niż 2 dni od momentu publikacji dla rynku głównego GPW i 4 dni dla rynku NewConnect.

ELASTYCZNOŚĆ

Dane dostarczane są w formie plików w formacie SQL lub XML, do wyboru.

DOKŁADNOŚĆ

Autorskie oprogramowanie Quant Research pozwala na sprawdzanie spójności danych już na etapie ich wprowadzania.

ZAKRES

Baza danych obejmują okres od 2004 roku i poza danymi finansowymi zawiera także informacje o akcjonariacie (w tym OFE i TFI), dywidendach, rekomendacjach, władzach spółek oraz ich skrócone profile wraz z danymi teleadresowymi.

FUNKCJONALNOŚĆ Skanera giełdowego
 • informacje o spółkach
 • kilkadziesiąt wskaźników fundamentalnych dla każdej spółki zaprezentowanych na przejrzystych wykresach
 • analiza akcjonariatu z uwzględnieniem inwestorów finansowych
 • szybkie wskaźnikowe porównywanie spółek (w tym z branżami)
 • strategie guru inwestycji będące interpretacją metod inwestycyjnych znanych inwestorów giełdowych
 • przeszukiwanie bazy danych w oparciu o własne kryteria (funkcja skanera), w tym z możliwością defioniowania oddzielnych kryteriów sprzedaży
 • testowanie strategii w oparciu o dane historyczne na przestrzeni ostatnich 7 lat z miesięcznym lub kwartalnym okresem równoważenia portfela
 • zapisywanie strategii do pliku
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

Aplikacja oraz dane wczytywane są na komputer użytkownika co zapewnia maksymalną szybkość działania.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Na wygląd programu składa się wiele zakładek ułatwiających poruszanie się po aplikacji.

INSTALACJA

Instalacja oprogramowania polega na umieszczeniu na stronie internetowej apletu Java.

WERSJA PRO

Specjalna wersja aplikacji pozwalająca na pracę bez dostępu do internetu (udostępniana na zasadach osobnej licencji).

Podsumowanie

BAZA DANYCH FINANSOWYCH EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
 • ujednolicony, autorski format
 • szybkość aktualizacji
 • dane od 2004 roku
 • SQL lub XML
INTERNETOWY SKANER FUNDAMENTALNY
 • wygodny interface użytkownika
 • także na urządzenia mobilne
 • interaktywność
 • unikalna funkcjonalność
SKANER FUNDAMENTALNY (APLET JAVA)
 • szybkość działania
 • łatwa instalacja
 • przejrzystość