Szwajcaria głosuje

referendum w szwajcarii

1467

Szwajcarzy zagłosowali przeciw wyższym rezerwom złota Za nami ważne wydarzenie dla notowań złota – w weekend, Szwajcarzy zagłosowali w referendum przeciwko zwiększeniu rezerw złota przez Swiss National Bank o 20% – przeciw takiemu rozwiązaniu było 77% głosujących. W reakcji na te wiadomości, notowania metalu szlachetnego spadły o 3,3% po otwarciu rynków. Mimo że inwestorzy spodziewali się sprzeciwu wobec podwyższenia rezerw, to jego skala zaskoczyła rynek – wynik referendum może wywierać dalszą presję na ceny złota. (poniżej analiza techniczna).

Z opublikowanych w nocy danych wynika, że w listopadzie, indeks PMI dla chińskiego sektora przemysłu spadł, co wskazuje, że gospodarka Państwa Środka łapie zadyszkę. Mimo że jest jeszcze za wcześnie, aby zaobserwować wpływ listopadowego, nieoczekiwanego cięcia stóp procentowych, to chińskie władze mogą być wkrótce zmuszone do dalszych działań, aby utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie około 7,5%.

Zaplanowane na dziś wydarzenia i dane: W Europie, rynek pozna publikację indeksu PMI dla sektora przemysłu w poszczególnych krajach strefy euro i w całym bloku w listopadzie. Tak jak zwykle, analitycy oczekują, że ostateczny odczyt indeksu we Francji, Niemczech i strefie euro nie będzie się różnić od odczytów wstępnych. Z kolei, według prognoz, indeks PMI dla sektora przemysłu UK nieco spadł do 53,0 punktów z 53,2 punktu. Rynek pozna także dane o zaakceptowanych kredytach hipotecznych w UK w październiku.

W Kanadzie, rynek pozna publikację indeksu PMI RBC dla sektora przemysłu w listopadzie. Jednak wskaźnik ten jest publikowany dopiero od trzech lat i ma ograniczony wpływ na rynek. Prognozy nie są dostępne.

W USA, rynek czeka na publikację ostatecznego odczytu indeksu PMI Markit dla sektora przemysłowego i indeksu ISM dla sektora przemysłu – oba wskaźniki dotyczą listopada.

Na poniedziałek zaplanowano wystąpienie członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Carlosa Costy, prezesa oddziału Rezerwy Federalnej (Fed) w Nowym Jorku Williama Dudleya oraz wiceprezesa Fed Stanleya Fischera.

W dalszej części tygodnia, kluczowym wydarzeniem będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC oraz piątkowe dane o liczbie miejsc pracy w sektorze pozarolniczym USA. Na ten tydzień zaplanowano także publikację wielu innych danych makro oraz posiedzenia innych banków centralnych, na które rynek będzie czekać z uwagą.

We wtorek, Reserve Bank of Australia podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych – według prognoz, pozostaną one bez zmian. Na ostatnim posiedzeniu, bank stwierdził, że kurs krajowej waluty „znajduje się wysoko, biorąc pod uwagę historyczne poziomy” i pozostaje “powyżej wszystkich szacunków dotyczących jego wartości fundamentalnej.” Pytaniem jest, czy 2-procentowe osłabienie waluty, do którego doszło od ostatniego posiedzenia banku, spowoduje, że jego przedstawiciele nieco złagodzą swoje wypowiedzi.

W środę, rynek pozna indeksy PMI dla sektorów usług krajów, które w poniedziałek opublikowały wskaźniki dotyczące sektora przemysłowego. W Australii, rynek pozna dane o PKB w III kw. W USA, inwestorzy będą czekać zaś na raport prywatnej agencji ADP o liczbie miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym – dane te zostaną opublikowane dwa dni przed kluczową publikacją o liczbie etatów w USA poza rolnictwem. Analitycy oczekują, że raport ADP wskaże, iż wzrost liczby etatów w listopadzie nieco spowolnił wobec października. Z kolei, Bank of Canada ma według prognoz pozostawić stopy procentowe bez zmian. Mimo że inflacja w Kanadzie przyspiesza a ostatnie dane makro wskazują na poprawiające się perspektywy dla gospodarki, to spadające ceny ropy naftowej mogą skłonić BoC do pozostawienia stóp bez zmian, co będzie wywierać presję na CAD.

W czwartek, wydarzeniem dnia będzie posiedzenie EBC. W ubiegłym tygodniu, prezes banku Mario Draghi stwierdził, że należy przywrócić inflację do celu tak szybko jak to możliwe, bez zbędnych opóźnień. Jednak z uwagi na spowolnienie inflacji w listopadzie, EBC znajduje się pod wzmożoną presją, aby powstrzymać ryzyko deflacji.

Oprócz EBC, także Bank of England podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. BoE najprawdopodobniej nie zmieni swojej polityki pieniężnej – dlatego też, jego decyzja powinna mieć ograniczony wpływ na rynek. 17 grudnia zostanie opublikowane sprawozdanie z czwartkowego posiedzenia banku – rzuci ono więcej światła na obecną ocenę sytuacji przez przedstawicieli banku.

W piątek, kluczowym wskaźnikiem będą dane o liczbie nowych miejsc pracy w amerykańskim sektorze pozarolniczym w listopadzie. Analitycy spodziewają się, że wzrost nowych etatów wyniósł 225.000 wobec zwyżki o 214.000 październiku. Według prognoz, stopa bezrobocia pozostała bez zmian na poziomie 5,8% a  wzrost średniego godzinnego wynagrodzenia wzrósł rok do roku. Takie dane byłyby spójne z opinią FOMC, że sytuacja na rynku pracy USA stopniowo się poprawia. Jeśli prognozy okażą się trafne, to oczekiwania wobec stóp Fed mogą się zaostrzyć, co wsparłoby dolara.

Rynek pozna także dane o stopie bezrobocia Kanady w listopadzie. Analitycy spodziewają się, że zmiana zatrudnienia nie będzie kontynuować widocznego w ostatnich miesiącach trendu, który wskazywał na przeplatający się z miesiąca na miesiąc wzrost i spadek zatrudnienia.