Trzy pomysły inwestycyjne (S&P 500, EUR/USD, pszenica)

1814

S&P500 – w kilkumiesięcznej perspektywie oczekuję wzrostów na rynku akcji w USA. Spadki ze styczniowego szczytu są w mojej ocenie korekcyjne i mogą zostać wykorzystane do budowy pozycji długich.

EUR/USD – odbicie ze styczniowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. Zasięg można szacować na rejon 1.0730-1.08 USD W dalszej perspektywie można spodziewać się powrotu na styczniowe minimum. Wzrostową korektę można wykorzystać do budowy pozycji krótkich.

Pszenica – z grudniowego dna w ciągu kilku sesji może się pojawić pierwsza 5-falowa struktura, która będzie sygnałem kupna. Silna bariera jest w rejonie 444 USD. Pierwsza próba jej przełamania może się nie udać, co doprowadzi do wielosesyjnej korekty. W dalszej perspektywie po pojawieniu się sygnałów kupna można oczekiwać na kolejną kilkutygodniową.

Rynek akcji – kontrakty CFD na indeks S&P500

W grudniu 2016 roku pojawił się sygnał kupna wskazujący, że z dna z 2016 roku powinna się pojawić duża 5-falowa struktura, która może potrwać do jesieni br. i doprowadzić do wzrostu indeksu S&P500 do poziomu 2600 pkt.

Ze styczniowego szczytu na poziomie 2277 pkt. trwa realizacja zysków. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 2260 pkt. Przebicie tego poziomu generuje sygnał do przeceny do 2248 pkt., po przebiciu tego poziomu rynek może spaść do dna z końca grudnia na poziomie 2228 pkt.

Jest to ważne wsparcie i w tej okolicy może się zakończyć wielosesyjna korekta wcześniejszej fali wzrostowej. Dodatkowo w tym rejonie znajduje się 38% zniesienia fali trzeciej. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów w ramach fali 5. Może ona dotrzeć do pułapu 2300 pkt. (wykres 1).

Wykres 1. Kontrakty na indeks S&P500

Prognozy mają to do siebie, że wcale nie muszą się sprawdzić. Dlatego zawsze należy reagować na sygnały techniczne. Pierwszy sygnał kupna będzie polegać na przykład na nieudanej próbie przebicia wsparcia w rejonie 2228 pkt. albo na pojawieniu się w tym rejonie podwójnego dna. Może być też tak, że wsparcie na poziomie 2228 pkt. zostanie na jakiś czas przekroczone i późniejszy powrót powyżej tego poziomu będzie generować sygnał do wzrostów. Zlecenie obronne najlepiej ustawić w sposób konserwatywny pod ostatnim dołkiem i tak dobrać wielkość pozycji aby wielkość straty była dla nas do zaakceptowania.

Rynek walutowy – eurodolar

Ze styczniowego dna na poziomie 1.0341 USD doszło do odbicia do 1.0685 USD. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są dalsze wzrosty. Odbicie ze styczniowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. Po jego zakończeniu powinniśmy zobaczyć powrót na styczniowe minimum a po jego przebiciu otworzy się droga do parytetu i niżej. Wzrostowe korekty w trendzie spadkowym powinny być wykorzystywane do budowania pozycji krótkich (sprzedaży).

Odbicie ze styczniowego dna może potrwać kilka sesji. Przebicie oporu w poprzedniego tygodnia w rejonie 1.0670-1.0685 USD otwiera drogę do dalszych wzrostów. Jednak już niedaleko na poziomie 1.0730 USD znajduje się 38% zniesienia fali spadkowej z sierpniowego szczytu. Jest dosyć prawdopodobne, że nie uda się pokonać tej bariery i dojdzie do spadków. Sygnał sprzedaży pojawiłby się po przełamaniu wsparcia w rejonie 1.0670 USD (w przeciwnym wypadku możliwa jest kontynuacja odbicia). Mielibyśmy otwartą drogę na wsparcie w rejonie 1.0580 USD a po jego przebiciu na styczniowe dno (wykres 2).

Wykres 2. EURO Dolar w krótkim terminie

Z tym, że należy brać pod uwagę, że korekta ze styczniowego dna może mieć bardziej złożony charakter. To znaczy mógłby wystąpić jeszcze jeden silny ruch w górę i dopiero potem w kilkutygodniowej perspektywie doszłoby do kolejnej fali spadków, której celem będzie parytet.

Rynek towarowy- kontrakty CFD na pszenicę

Wykresy długoterminowy (ostatnie kilka lat) i średnioterminowy (ostatnie miesiące) wyglądają bardzo interesująco. Z grudniowego dna widoczna jest na razie wzrostowa trójfalowa struktura (1-2-3), która w ciągu kilku sesji może się przekształcić w 5-falowy układ (1-2-3-4-5) tworzący pierwszą falę wzrostów. Bardzo silny i strategiczny opór znajduje się w okolicy 444 USD. Najprawdopodobniej pierwsza próba jego trwałego przełamania się nie uda i dojdzie do lokalnej spadkowej korekty. Może ona znieść 38-50% fali wzrostowej. Potem oczekuję na kolejny silny ruch w górę i trwałe przełamanie silnego oporu w rejonie 444 USD (wykres 3).

Wykres 3. Kontrakty CFD na pszenicę w średnim terminie

Obecnie możemy tylko spekulować jaki kształt przyjmie spadkowa korekta. Może to być korekta płaska ewentualnie zygzak. Po zakończeniu korekty powinny się pojawić sygnały kupna. Kolejnym będzie przełamanie oporu w rejonie 444 USD oraz szczytu pierwszej wzrostowej piątki (1-2-3-4-5).

Zlecenie obronne powinno być ustawione poniżej dna lokalnej wielosesyjnej korekty. Należy również pamiętać, że pszenica i generalnie wiele towarów rolnych są bardzo wymagającymi instrumentami, głównie poprzez mniejszą płynność i niezbyt klarowne trendy.