W piątek, EUR/USD znalazł

analiza fundamentalna i analiza techniczna podstawy forexu

1122

EUR/USD Euro Dolar

W piątek, EUR/USD znalazł się w konsolidacji między poziomem wsparcia 1,2430 (S1) a poziomem oporu 1,2490 (R1). Dopóki kurs pozostanie poniżej czarnej zniżkującej linii oporu zapoczątkowanej od szczytu z 15 października, to według mnie, krótkookresowe perspektywy będą spadkowe – w najbliższej przyszłości spodziewam się ponownego testu 1,2400 (S2). Na wykresie dziennym, ogólne perspektywy dla EUR/USD pozostają zniżkowe, ale biorąc pod uwagę pozytywną dywergencję między naszymi dziennymi wskaźnikami a ruchem cen, do długoterminowego trendu spadkowego przekonałby mnie dopiero wyraźny ruch poniżej 1,2360 (S3). Taka zniżka mogłaby utorować drogę do dalszych spadków w kierunku poziomu 1,2250, czyli dołka z sierpnia 2012.

Wsparcie eurusd: 1,2430 (S1), 1,2400 (S2), 1,2360 (S3)

Opór eurusd: 1,2490 (R1), 1,2530 (R2), 1,2575 (R3)

GBP/USD Sygnał Forex

GBP/USD spadł po napotkaniu oporu w pobliżu 1,5800 (R2). Dziś rano, podczas sesji azjatyckiej, kurs ponownie znalazł wsparcie w pobliżu 1,5600 (S1). Jednak wyraźny spadek poniżej tego poziomu mógłby wywołać dalsze zniżki w kierunku psychologicznego poziomu 1,5500 (S2). Co do obu krótkookresowych wskaźników, to można zaobserwować, że spadły one poniżej swoich czarnych zwyżkowych linii wsparcia. Co więcej, RSI spadł w okolicę swojej linii 30 a MACD spadł poniżej linii zerowej i sygnałowej. Sygnalizuje to zniżkowe perspektywy – w najbliższym czasie możemy mieć do czynienia ze spadkiem kursu. Co do perspektyw ogólnych, to struktura cen wskazuje na niższe szczyty i dołki poniżej 80-okresowej wykładniczej średniej kroczącej – dlatego też, długookresowe perspektywy dla GBP/USD pozostają spadkowe.

Kurs Forex, Funt brytyjski

Wsparcie funta brytyjskiego: 1,5600 (S1), 1,5500 (S2), 1,5430 (S3)

Opór funta brytyjskiego: 1,5730 (R1), 1,5800 (R2), 1,5950 (R3)

 

Notowania złota w dół, ponieważ Szwajcaria zagłosowała na „Nie”

W poniedziałek, notowania złota spadły ponieważ Szwajcarzy zagłosowali w referendum przeciwko zwiększeniu rezerw tego szlachetnego metalu przez Swiss National Bank (SNB). Notowania złota spadły poniżej poziomu wsparcia (następnie zamienionego w poziom oporu) wynoszącego 1160 (R1) – spadek został zatrzymany tuż poniżej poziomu wsparcia wynoszącego 1146 (S1). To potwierdza mój pogląd, że odbicie z 7-21 listopada było tylko korektą zwyżkową długookresowego trendu spadkowego. Spodziewam się obecnie, że wyraźny spadek poniżej poziomu 1146 (S1) może wywołać zniżkę w kierunku poziomu 1132 (S2), czyli dołka z 7 listopada. Patrząc na dzienne wskaźniki momentum, można zaobserwować, że 14-dniowy RSI spadł poniżej swojej linii 50 i kieruje się w dół a MACD osiągnął już swój szczyt, pozostaje na minusie i może wkrótce spaść poniżej swojej linii sygnałowej.

Kurs, złoto

Wsparcie złoto: 1146 (S1), 1132 (S2), 1125 (S3)

Opór złoto: 1160 (R1), 1180 (R2), 1205 (R3)

Edukacja Forex-Sygnały Forex

RBA pozostawił stopy bez zmian Reserve Bank of Australia, tak jak oczekiwano, pozostawił bez zmian swoją główną stopę procentową. Bank powtórzył, że kurs krajowej waluty znajduje się “powyżej większości szacunków dotyczących jego fundamentalnej wartości.” W komunikacie towarzyszącym decyzji o stopach, bank podał, że ostatnie dane dotyczące wzrostu cen potwierdzają, że inflacja znajduje się między 2%-3% – jednak przedstawiciele banku wydawali się być mniej przekonani niż na ostatnim posiedzeniu, że inflacja może pozostać w tym zakresie. Zmiana ich nastawienia może być wywołana spadającymi cenami ropy naftowej. Bank wyraził także swoje zaniepokojenie sytuacją na krajowym rynku pracy. AUD/USD wzrósł w reakcji na decyzję o stopach, ale zwyżka została zatrzymana tuż poniżej 0,8530. Od ostatniego posiedzenia RBA, kurs spadł o około 2,3% – jednak, jak widać, spadek nie spowodował łagodniejszych komentarzy ze strony członków banku na temat „zbyt mocnej waluty”. W komunikacie, RBA stwierdził, że “słabsza waluta może być potrzebna, aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarki”. Moim zdaniem, obecnie należy spodziewać się osłabienia AUD – przede wszystkim z powodu spadku cen rudy żelaza i taniejącej ropy naftowej.

Przed decyzją RBA o stopach, w Australii doszło do publikacji kilku wskaźników makro. W trzecim kwartale, deficyt na rachunku obrotów bieżących nieco zmniejszył się, a pozwolenia na budowę silnie wzrosły w październiku. Obie publikacje okazały się lepsze od prognoz analityków, jednak miały ograniczony wpływ na kurs krajowej waluty, która pozostawała bez większych zmian aż do decyzji RBA.

Z uwagi na brak istotnych wydarzeń i danych makro w nocy, USD pozostawał stabilny wobec większości walut G10. Amerykańska waluta najsilniej traciła wobec NOK i CAD, które umocniły się w reakcji na wzrost cen ropy naftowej.

W poniedziałek, Moody’s Investors Service obniżył rating Japonii, stwierdzając, że istnieje niepewność co do tego, czy państwo jest w stanie zredukować swój deficyt fiskalny, ponieważ premier Shinzo Abe zdecydował się na przeniesienie podwyżki podatków na przyszły rok. Moody’s obniżył rating Japonii o jeden poziom – do A1 z Aa3. Jest to pierwsze cięcie ratingu kraju od 2011. W reakcji na decyzję agencji ratingowej, USD/JPY wzrósł do najwyższego poziomu od siedmiu lat – do 119,14 – ale następnie, natychmiastowo spadł do poziomów niższych niż przed komunikatem Moody’s i pozostał w ich pobliżu. Mimo spadku, utrzymujemy nasz pogląd, że długookresowe perspektywy USD/JPY są wzrostowe, a obecna zniżka jest dobrą okazją do zakupów amerykańskiej waluty.

Co do zaplanowanych na dziś wydarzeń i danych, to kalendarz jest dosyć pusty: w strefie euro rynek pozna dane o PPI w październiku. Analitycy spodziewają się wolniejszego spadku cen, co jednak nadal będzie sygnalizować, że ryzyko deflacji utrzymuje się w regionie.

W UK, analitycy oczekują, że indeks PMI dla sektora budowlanego w listopadzie nieco spadł, pozostając jednak powyżej poziomu 50 punktów. Według prognoz, zniżka może być wywołana zaostrzającymi się warunkami kredytowymi, co zasygnalizowały opublikowane w poniedziałek dane o liczbie zatwierdzonych kredytów hipotecznych.

Na wtorek, zaplanowano wystąpienia: prezes Rezerwy Federalnej (Fed) Janet Yellen (spotka się ze studentami w Waszyngtonie) oraz wiceprezesa Fed Stanleya Fischera. Fischer, wraz z prezesem oddziału Fed w Nowym Jorku Williamem Dudleyem, przemawiał w poniedziałek i zwrócił uwagę na pozytywny wpływ niższych cen ropy naftowej. Co do zagrożenia, że tańsza ropa oznacza niższą inflację, powiedział on, że to zjawisko będzie tylko chwilowe.

Wybierz „Forex Broker