Trend boczny na Funcie do Dolara

funt brytyjski

1308

Funt brytyjski

GBP/USD nadal w krótkookresowym trendzie bocznym

Funt / Dolar nadal znajdował się w trendzie bocznym, pozostając między poziomem wsparcia wynoszącym 1,5600 (S1) a poziomem oporu 1,5730 (R1). Wyraźny spadek poniżej poziomu 1,5600 (S1) może wywołać dalsze zniżki w kierunku psychologicznego poziomu 1,5500 (S2). Z drugiej strony, ruch powyżej 1,5730 (R1) mógłby doprowadzić do testu bariery 1,5800 (R2). Nasze oba krótkookresowe wskaźniki znajdują się w pobliżu poziomów równowagi, co potwierdza krótkookresowy trend boczny.  Jednak jeśli chodzi o długookresowe perspektywy, podtrzymują pogląd, że dopóki kurs pozostanie poniżej 80-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, to ogólny trend będzie zniżkowy.Kluczowe poziomy wsparcia i oporu na rynku forex:

Kurs Funta

Poziom wsparcia funta brytyjskiego: 1,5600 (S1), 1,5500 (S2), 1,5430 (S3)

Poziom oporu funta brytyjskiego: 1,5730 (R1), 1,5800 (R2), 1,5950 (R3)