3 zasady zarządzania kapitałem, które zmienią Twój trading na Giełdzie i Forex

804

Inwestujesz na rynku walutowym Forex lub na giełdzie jednak nie osiągasz zadowalających Cię zysków pomimo tego, że posiadasz spersonalizowaną strategię inwestycyjną? Prawdopodobnie problem leży w zarządzaniu kapitałem lub w psychologii inwestycyjnej. Tematy psychologiczne omawiamy w osobnym artykule. Poniżej znajdziesz 3 zasady zarządzania kapitałem, które zmienią Twój trading i pozwolą Ci osiągać stabilne zyski. Omówimy kolejno:

  1. Wielkość pozycji
  2. Wielkość zlecenia Stop Loss
  3. Stosunek Zysku do Ryzyka
  4. Podsumujemy artykuł

Zasady zarządzania kapitałem są szeroko opisywane w przeróżnych pozycjach książkowych.

#1 WIELKOŚĆ POZYCJI

Duża część inwestorów utożsamia wpłatę na rachunek inwestycyjny z depozytem. Czy takie podejście jest uzasadnione? Absolutnie nie!

Przykład:

Inwestor wpłaca na rachunek 10 000 zł.

Z tej kwoty może zainwestować (złożyć w depozycie) dowolną część, np. 2 000

W powyższym przykładzie zainwestowanie 2 000 zł z wpłaconych na rachunek 10 000 zł oznacza zainwestowanie w pojedynczej transakcji 20% kapitału. My jednak stoimy na stanowisku, że jest to za dużo. Rekomendujemy inwestowanie w pojedynczej transakcji nie więcej niż 10% kapitału zgromadzonego na rachunku.

#2 WIELKOŚĆ ZLECENIA STOP LOSS

Nie będziemy tutaj dyskutować nad sensownością ustawiania Stop Lossów. Pomówimy za to o tym jak duży powinien być nasz Stop Loss, a właściwie jak mały.

Przykład:

Inwestor wpłaca na rachunek 10 000 zł.

Z tej kwoty otwiera pojedynczą pozycję o wielkości 2 000 zł.

Bez ustawienia Stop Lossa chroni go jedynie poziom Stop Out.

Ustawia zatem Stop Loss o wielkości np. 200 zł.

W takim wypadku mówimy, że inwestor ryzykuje 2% kapitału. Jest to przyjęty w inwestycyjnym świecie standard, my jednak stoimy na stanowisku, że nie powinieneś przekraczać 1%.

#3 STOSUNEK ZYSKU DO RYZYKA

Ostatnia zasada zarządzania kapitałem, o której musisz bezwzględnie pamiętać to stosunek zysku do ryzyka (z ang. Risk to Reward Ratio, Risk/Reward, czy czasem po prostu R/R). Wyraża on liczbowo szansę powodzenia naszej mini-strategii zawartej w pojedynczej otwieranej transakcji z ustawionymi zleceniami Stop Loss oraz Take Profit.

Przykład:

Inwestor wpłaca na rachunek 10 000 zł.

Z tej kwoty otwiera pojedynczą pozycję o wielkości 2 000 zł.

Ustawia Stop Loss o wielkości np. 200 zł.

Ustawia również Take Profit o wielkości 600 zł.

W powyższym przykładzie powiemy, że inwestor stosuje R/R na poziomie 3:1 (600 zł TP/200 zł SL = 3). Jest to rynkowy standard. My dodatkowo zalecamy skupianie się na transakcjach o R/R większym niż 4:1 oraz absolutną rezygnację z inwestycji w oparciu o R/R 2:1 i mniejszy.

PODSUMOWANIE

Stosowanie powyższych zasad usystematyzuje Twój trading i sprawi, że jego wyniki będą mierzalne w celu wyciągnięcia z nich statystyk i ich ewaluacji pod kątem skuteczności strategii. Kolejnym i zarazem ostatnim obszarem wiedzowym, który bezwzględnie trzeba poznać jest psychologia inwestycyjna. Jeśli mimo posiadania jasnych zasad zarządzania kapitałem nadal masz problemy z osiąganiem zysku na rynku walutowym oznacza to, że musisz popracować na zasadami psychologii. Jeśli już je poznałeś, jesteś gotowy do wypłynięcia na szerokie inwestycyjne wody.

3 kluczowe kroki dla rozwijania umiejętności zarządzania kapitałem

Rozwijanie umiejętności zarządzania kapitałem umożliwia traderom prawidłowe alokowanie pozycji przy zachowaniu zgodności z poziomami tolerancji ryzyka. Zarządzanie pieniędzmi powinno zatem stanowić nieodzowny element ogólnej strategii handlowej przedsiębiorcy. Często zdarza się, że znaczenie właściwego zarządzania pieniędzmi jest pomijane, dlatego w niniejszym artykule ujawniamy trzy kluczowe kroki w rozwijaniu umiejętności zarządzania kapitałem w handlu.

KROK 1: Dyscyplina

Jako ludzie, traderzy często kierują się bardziej emocjami niż zdrowym rozsądkiem, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że ustanowili konkretne zasady zarządzania pieniędzmi, których mogą przestrzegać. Na przykład, ilość kapitału powinna zawsze być czynnikiem przy ustalaniu górnego limitu wielkości pozycji. Innym sposobem dążenia do właściwego poziomu ryzyka jest dostosowanie wielkości pozycji w celu odzwierciedlenia dynamiki pary walutowej. Na przykład rozsądne jest utrzymywanie mniejszych pozycji przy handlu wysoce wolatylnymi parami lub aktywami.

KROK 2: Radzenie sobie ze stratami

Idealnym scenariuszem w przypadku handlu jest pozwolenie pracować pozycjom zyskownym i zmniejszenie strat. Ale o wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić! Dlatego ważne jest, aby móc szybko wyjść z pozycji, gdy istnieją wyraźne dowody na to, że rynki odwracają się przeciwko naszym transakcjom. Naturalną ludzką skłonnością jest dążenie do zmiany złej sytuacji, ale jest to również bardzo powszechny błąd, który wyzerował wiele kont, jeśli chodzi o handel walutami.

Rynki są poza twoją kontrolą i ważne jest, aby zastanowić się nad tym, jaki byłby twój plan „awaryjny”, gdyby zaistniał zły scenariusz. Nie należy lekceważyć szans na wystąpienie szoków cenowych. Nie musisz zagłębiać się daleko w przeszłość, aby znaleźć przykłady szoków cenowych. W styczniu 2015 r. Frank szwajcarski wzrósł o około 30% w stosunku do euro w ciągu kilku minut. Zawsze warto zapoznać się z historycznymi wynikami rynków, oraz z ekstremalnymi scenariuszami z przeszłości i przygotować się na najbardziej niekorzystną sytuację.

KROK 3: Zrozumienie dźwigni

Dźwignia finansowa daje możliwość pomnożenia zysków, ale może również zwiększyć straty, gdy rynki odwrócą się przeciwko tobie. Bardzo wysoki wskaźnik dźwigni może wyczyścić twoje konto, ponieważ zasadniczo inwestujesz z „pożyczonym kapitałem”, podczas gdy pokrywasz straty z własnych funduszy. Dźwignia jest bardzo przydatnym narzędziem, ale bardzo ważne jest, aby zrozumieć rozmiar całej ekspozycji.

Zobacz także inne artykuły związane z zarządzaniem kapitałem:

Poprzedni artykułAlgorytm Min-Max
Następny artykułbet-at-home