IDM – Izba Domów Maklerskich

1514

Izba Domów Maklerskich (IDM) jest to organizacja zrzeszająca większość domów maklerskich w Polsce,

Izba Domów Maklerskich została założona w 1996 roku w wyniku przeobrażenia Zespołu Domów Maklerskich Związku Banków Polskich; głównym zadaniem tej organizacji to podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku kapitałowego w Polsce, między innymi poprzez tworzenie standardów postępowania domów maklerskich.

Jednym z głównych sposobów realizacji misji Izby Domów Maklerskich jest pełnienie funkcji Rzecznika Rynku Kapitałowego poprzez publiczne formułowanie zaleceń i opinii dotyczących szeroko rozumianego dobra publicznego i efektywności rynku kapitałowego, w tym wyrażanie sprzeciwu wobec praktyk lub rozwiązań uznanych przez członków Izby za szkodliwe dla rozwoju rynku kapitałowego, a tym samym dla gospodarki.

IDM Kontakt

Izba Domów Maklerskich ul. Kopernika 17 00-359 Warszawa Tel. 22 828-14-02/03 Tel. 22 827-32-12 Tel. 22 827-86-30

E-mail: [email protected]

Historia

Dla powstającego regulowanego rynku kapitałowego w 1991 r. Sejm RP przewidział obowiązkowy samorząd: stowarzyszenie (związek) maklerów podporządkowanych i nadzorowanych przez Komisję Papierów Wartościowych. Domy maklerskie, dla których ustawa nie przewidywała samorządu gospodarczego, zaczęły szukać własnej formuły samoorganizacji, co zaowocowało powstaniem Kompleksu Domów Maklerskich Związku Banków Polskich. ZDM ZBP odegrał bardzo pozytywną rolę w kształtowaniu otoczenia prawnego i gospodarczego domów maklerskich. Wraz z rozwojem rynku, domy maklerskie zrzeszone w ZDM zaczęły dostrzegać pozytywne aspekty integracji i współpracy w imię wspólnych interesów. Dzięki organizacji, która reprezentowała interesy społeczności, domy maklerskie stały się ważnym partnerem dla instytucji, które miały realny wpływ na kształtowanie polskiego rynku kapitałowego. Nowelizacja ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi w grudniu 1993 r. stworzyła społeczności możliwość utworzenia izby gospodarczej. Dwa lata później domy maklerskie zrzeszone w ZDM ZBP rozpoczęły prace nad ewolucyjnym przekształceniem Grupy w izbę handlową. Zdecydowana większość domów maklerskich uważała, że celem środowiska powinno być stworzenie jednej silnej, niezawodnej i reprezentatywnej organizacji. Środowisko doprowadziło do wyeliminowania z ówczesnego projektu nowej ustawy o publicznym obrocie, zamierzonego przez projektanta przepisu o obowiązkowym udziale domów maklerskich w takiej izbie.

W 1996 roku decyzją o rozwiązaniu ZDM ZBP powstała niezależna organizacja maklerska: Izba Domów Maklerskich. Powołanie Izby Handlowej otworzyło nowy rozdział w samoorganizacji środowiska i jego możliwości działania.

Obecnie Izba zrzesza 20 członków. Przynależność do IDM jest dobrowolna.