Indeks CAC 40

CAC 40 Indeks

3545

CAC 40 – największe francuskie spółki

CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) – francuski indeks akcji, benchmark Euronext. Indeks ten obejmuje 40 najsilniejszych spółek spośród 100 o najwyższej kapitalizacji na paryskiej giełdzie papierów wartościowych (Bourse de Paris).

Wartość bazowa indeksu CAC 40 sięga do 1987 r., gdy zaczął być notowany z wartością 1000, a jego nazwa wywodzi się z francuskiego Cotation Assistée en Continu. Indeks ten uwzględnia 40 spółek o największej stopie kapitalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy i stanowi główny indeks dla Euronext w Paryżu.

Indeks ten jest rewidowany kwartalnie przez niezależny komitet indeksu, który jest odpowiedzialny za wiarygodność oraz reprezentatywność indeksu.

Indeks CAC40 jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem na paryskim rynku i odzwierciedla wyniki 40 największych spółek notowanych na francuskim rynku kapitałowym, mierzonym poprzez kapitalizację akcji w wolnym obrocie oraz ich  płynność. Wahania tego indeksu są blisko skorelowane z trendami rynkowymi.

Zasada ogólna CAC40:

Indeks CAC40 jest kolejnym przykładem na to, w jaki sposób indeksy giełdowe służą jako wskaźniki sytuacji ekonomicznej w Europie.

Zawieranie transakcji na indeks CAC 40

Indeks CAC 40 obejmuje 40 największych spółek notowanych na Euronext Paris, dawniej Paris Bourse. CAC (Cotation Assistée en Continu) pochodzi od systemu wczesnej automatyzacji paryskiej giełdy papierów wartościowych o tej samej nazwie. Do międzynarodowych spółek wchodzących w skład indeksu należą m.in. Michelin, L’Oreal i Renault.

Indeks jest głównym indeksem Euronext Paris, jak również Dow Jones Industrial Average w Stanach Zjednoczonych, DAX w Niemczech i Nikkei w Japonii. CAC jest najczęściej cytowany jako wskaźnik ogólnej sytuacji, nastroju i kierunku wydarzeń na rynku francuskim.

Indeks jest weryfikowany kwartalnie przez specjalną komisję. 100 najlepszych firm z Euronext Paris jest ocenianych na podstawie ich wartości giełdowej i poziomu obrotu akcjami. Spośród tych 100 spółek, 40 jest wybranych do indeksu.

CAC40 jest ważony liczbą wyemitowanych akcji, tak więc wartość giełdowa spółki jest obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obrocie publicznym.

Indeks CAC 40: Co trzeba wiedzieć

  • Chociaż prawie wszystkie firmy CAC 40 są francuskie, wiele z nich to firmy międzynarodowe lub międzynarodowe, a dwie trzecie ich działalności i siły roboczej znajduje się poza Francją. Około 45% wyemitowanych przez nie akcji znajduje się w posiadaniu inwestorów zagranicznych.
  • Ze względu na globalizację spółek francuskich, indeks CAC reaguje na wydarzenia globalne, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i wiadomości gospodarcze. Ważne jest również, aby śledzić dane gospodarcze z Francji i Unii Europejskiej, w tym stopy bezrobocia, stopy tworzenia miejsc pracy, stopy procentowe, PKB i inne wskaźniki gospodarcze.
  • Wiadomości finansowe ze Stanów Zjednoczonych mają wpływ na wszystkie rynki światowe, więc publikacja sprawozdań lub stóp procentowych ma również duży wpływ na handel na rynkach europejskich.