Indeks S&P 500

SP500

5932

S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ, są to głównie firmy amerykańskie. Indeks ten jest najbardziej znanym wskaźnikiem zarządzanym przez Standard & Poor’s.

Kurs indeksu S&P500

S&P 500 (Wykres i notowania)

Prognozy i analiza S&P500

S&P 500 – indeks reprezentujący szeroki rynek w USA

S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ, są to głównie firmy amerykańskie. Indeks ten jest najbardziej znanym wskaźnikiem zarządzanym przez Standard & Poor’s.

Indeks S&P 500 jest zarządzany przez Komitet Standard & Poor’s, i jest bacznie obserwowany przez inwestorów z całego świata jako wskaźnik sytuacji ekonomicznej największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Jest w nim uwzględnionych około 75% akcji spółek z głównych sektorów gospodarki.

Głównymi sektorami tego indeksu są: sektor technologii informacyjnej, finansowy, energetyczny, medyczny oraz przemysłowy, z których każdy liczy od 11% do 18% indeksu. Mniejszymi sektorami są np. zakłady przetwórcze, które liczą mniej niż 4% indeksu.

SP500 wykres notowania
Historyczne notowania indeksu S&P 500 (od 5 stycznia 1950 do 30 marca 2007)

Ważne jest aby pamiętać, że indeks ten nie uwzględnia największych 500 spółek w Stanach Zjednoczonych, ale szeroki przekrój spółek o dużej kapitalizacji (co najmniej 4.0 miliardy USD) oraz zwykłych papierów wartościowych z różnych sektorów wymienionych na giełdach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

S&P 500: Co musisz wiedzieć

  • Większa różnorodność indeksu S&P 500 czyni go lepszym wskaźnikiem całego rynku niż Dow Jones Industrial Average. Ponieważ nie jest on ważony ceną, jest uważany przez niektórych analityków za lepszą miarę trendów rynkowych niż DJIA.
  • Indeks S&P 500 był w przeszłości ważony wartością akcji, co oznacza, że zmiany cen akcji spółek o wyższej wartości akcji mają większy wpływ na wartość indeksu. Następnie sytuacja ta uległa zmianie. Obecnie indeks S&P 500 jest ważony liczbą akcji dostępnych w obrocie publicznym, co oznacza, że wartość rynku akcji nie jest obliczana jako cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obiegu, lecz jedynie przez liczbę akcji dostępnych w obrocie publicznym.
  • Indeks S&P jest bardzo popularny. Eksperci twierdzą, że najlepiej jest handlować na początku sesji, a środek dnia jest najsłabszym okresem do zawierania transakcji.
  • Indeks S&P reaguje na wydarzenia globalne, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i wiadomości gospodarcze. Ważne jest również śledzenie danych gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych, w tym stóp bezrobocia, stóp tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, PKB i innych wskaźników ekonomicznych.

S&P500 futures

Kontrakt futures S&P 500 (ES) e-mini jest jednym z najczęściej notowanych i najbardziej płynnych kontraktów terminowych na świecie i dlatego zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie. Produktem bazowym tego kontraktu terminowego jest indeks S&P 500, który obejmuje 500 amerykańskich spółek giełdowych. Dzięki swojej różnorodności i szerokości, indeks ten jest uważany za miarę rozwoju całego rynku amerykańskiego.

W 1997 roku e-mini ES został wprowadzony przez Chicago Mercantile Exchange (CME) jako substytut kontraktu terminowego S&P500 (SPX), który dla mniejszych inwestorów nie był dostępny z powodu wysokiej wartości mnożnika. Poprzedni kontrakt terminowy został wprowadzony już w 1982 r. z mnożnikiem 500 punktów. Kontrakt ten podlegał również fizycznemu obrotowi na tak zwanym „dole” giełdy papierów wartościowych w Chicago. Aby zwiększyć płynność i dać społeczeństwu możliwość handlu na kontrakcie S&P 500, właśnie wprowadzono kontrakt e-mini S&P 500, symbol ES z mnożnikiem 50. Kontrakt jest w całości przedmiotem obrotu elektronicznego za pośrednictwem systemu transakcyjnego Globex. Po wprowadzeniu kontraktu terminowego e-mini, CME zdecydowało się zredukować „duży” mnożnik SPX z 500 do 250, aby inwestorzy nie stracili zainteresowania produktem.

Kontrakty ES i SPX istnieją, a SPX nadal jest przedmiotem obrotu na napoju w godzinach otwarcia giełdy, co sprawia, że jego wolumen obrotu jest znacznie mniejszy niż na nowych kontraktach terminowych typu e-mini S&P500.

Indeks S&P500 futures e-mini ES

S&P 500 ES – Najczęściej handlowany kontrakt futures

Indeks S&P500 futures e-mini ES jest bardzo płynny, ponieważ inwestorzy branżowi (zazwyczaj instytucje) oraz inwestorzy nieprofesjonalni osiągają duże obroty. Kontrakt ten jest przedmiotem obrotu 23 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu. Dzienny wolumen obrotu wynosi ponad milion kontraktów. Ze względu na wysoki popyt i wysoką podaż, łatwo jest zabezpieczyć swoje pozycje zleceniami stop-loss. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń cenowych, na przykład podczas sesji wieczornej w Azji, kiedy większość europejskich inwestorów nadal śpi, zlecenie Stop-Loss automatycznie minimalizuje straty, jeśli zdarzenia te mają oczywiście negatywny wpływ.

Ponieważ kontrakty terminowe S&P500 e-mini są przedmiotem obrotu praktycznie w dzień i w nocy, możliwe jest śledzenie zmian cen na rynku amerykańskim. Rynki akcji w Europie są otwarte o 9:00 rano, a cena otwarcia może się różnić w zależności od rynku amerykańskiego. Jest to jeden z powodów, dla których rynki amerykańskie są nieco „naprzód” w porównaniu z rynkami europejskimi.

Kontrakty terminowe typu ES są wysoce płynne. Poza godzinami otwarcia giełdy liczba kontraktów po stronie podaży i popytu wynosi około 100, a nawet 200. W godzinach otwarcia giełdy w Stanach Zjednoczonych średnia liczba umów po obu stronach wynosi około 500.

Handel na kontraktach futures S&P 500

Zarówno kontrakty terminowe na indeks Dow Jones (YM) i S&P500 e-mini są przedmiotem obrotu w trzymiesięcznych cyklach z terminami wygaśnięcia zazwyczaj w trzeci piątek miesiąca: Marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Jeśli inwestor chce pozostawić otwartą pozycję na danym indeksie, ma miejsce rollover (co drugi czwartek miesiąca wygaśnięcia, tj. 8 dni przed datą wygaśnięcia). Kontrakt o zbliżającym się terminie wygaśnięcia nie jest już kontraktem głównym, ponieważ traci płynność, a wolumen obrotu na następnym kontrakcie terminowym wzrasta.

Kontrakty futures E-mini S&P500 mają mnożnik 50, co oznacza, że każdy punkt wartości indeksu ma wartość 50 USD. Zmiana wartości indeksu o jeden punkt oznacza zysk lub stratę w wysokości $5o. Najmniejszy możliwy tick odpowiada 0,25 punktu, czyli 12,50$.

Najważniejsze informacje można znaleźć w poniższej tabeli:

KontraktS&P 500 futures
SymbolES
GiełdaGLOBEX
WalutaUSD
Miesiące wygaśnięciamarzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Godziny otwarcia CET 0:00 – 22:15, 22:30 – 23:15,
5 dni w tygodniu
Wielkość ticka0,25 punktu
Mnożnik50
Depozyt – Intraday Initial$ 4 408
Depozyt – Intraday Maintenance$ 3 526

Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty terminowe e-mini S&P500 mają wszystko, czego oczekuje każdy inwestor – wysoką płynność, możliwość handlu prawie przez cały dzień oraz produkt bazowy, który rzetelnie odzwierciedla wzrost rynku amerykańskiego. Nie ma innych kontraktów terminowych, które spełniałyby te kryteria. Dlatego kontrakty terminowe e-mini S&P500 są najpopularniejszym kontraktem terminowym na świecie.

Indeks S&P 500 — aktualny kurs i notowania

Wielu inwestorów uważa indeks SP5/USD za najlepszy ogólny wskaźnik efektywności giełd amerykańskich. SP5/USD jest obliczany na podstawie kapitalizacji rynkowej 500 największych amerykańskich spółek publicznych, wśród których m.in.: General Electric Company, Microsoft Corporation, Citigroup Inc., Exxon Mobil Corporation. Indeksowane aktywa wynoszą około 3,4 bln USD z 9,9 bln USD.

Obliczanie indeksu

S&P 500 lub SP5/USD to indeks należący do agencji ratingowej Standard & Poor, uruchomiony w 1923 roku. Oblicza średnią ważoną wartość akcji 500 spółek reprezentujących gospodarkę USA.

Kapitalizacja rynkowa spółki w ramach S&P 500 jest obliczana poprzez pomnożenie bieżącej ceny akcji przez pozostałe. S&P wykorzystuje wyłącznie akcje, które są przedmiotem obrotu i koryguje kapitalizację rynkową spółki, aby zrekompensować nowe emisje akcji lub fuzje firm.

Wartość indeksu jest sumą skorygowanych limitów rynkowych każdej firmy, która jest podzielona przez tajny dzielnik, informacje o którym są poufne.

Ponadto S&P 500 stosuje metodę ważenia kapitalizacji rynkowej. Zapewnia wyższy procent dystrybucji dla firm o największej kapitalizacji rynkowej. Z kolei DJIA jest indeksem ważonym ceną, który daje firmom o wyższych cenach akcji wyższą wagę indeksu.

S&P 500 jest najpopularniejszym amerykańskim indeksem wśród inwestorów i traderów. Koncentruje się na sektorze o dużej kapitalizacji i jest uważany za bardziej reprezentatywny na giełdach w USA.

Podstawy i metody handlu SP500

Nie ma znaczenia, jaki rodzaj handlu preferujesz: krótko lub długoterminowy, handel z indeksem SP500 zapewni ruchomą pozycję na amerykańskich giełdach.

Można wyróżnić następujące powody do rozpoczęcia handlu tym indeksem. SP500 / USD zapewnia wyraźne wzorce wykresów technicznych, które mają wyraźne sygnały wejścia i wyjścia. Ze względu na wąskie spready koszty transakcji są zwykle małe. Indeks jest szczegółowo opisany przez ekspertów; w swoich materiałach zwykle przeprowadzają szczegółową analizę techniczną i fundamentalną.

Aby wdrożyć skuteczną strategię, która zmniejszy hałas rynkowy i pozwoli skoncentrować się na sygnałach wejścia i wyjścia potrzebna jest analiza.

Warto pamiętać o wiadomościach gospodarczych. Zmiany cen konsumpcyjnych, stóp procentowych i PKB mogą mieć wpływ na indeks. Na przykład wysokie stopy procentowe dają wysokie dochody z obligacji rządowych. Zmusza to inwestorów do zamiany akcji na obligacje w celu osiągnięcia zysku i obniżenia ryzyka kapitałowego.

Z powodu zwiększonej presji ze strony sprzedawców takie przejście prowadzi do niższych cen za SP5. Podczas tworzenia strategii należy śledzić takie trendy.

Oto kilka technicznych wskaźników, które można wykorzystać do analizy: wskaźnik siły względnej (RSI), średnia ruchoma konwergencja (MACD), wskaźnik Stochastyczny. Strategia handlu SP500/USD może również obejmować łączenie różnych manipulacji cenowych, poziomów wsparcia i oporu, kanałów trendu, wzorców średniej ruchomej ceny.

Na przykład, jeśli RSI spadł poniżej poziomu 30, wtedy rynek może być wyprzedany. Jeśli inwestorzy zidentyfikują trend wzrostowy, powinni wykorzystać te informacje jako sygnał kupna.

Njalepszy czas na handel S&P 500 to czas, gdy jest otwarty główny rynek: od 9:30 do 16:00 EST. Wtedy indeks jest uważany za bardziej płynny, co oznacza, że spready mogą być węższe.