Handel indeksami giełdowymi

2375

Oblicze rynków akcji od lat się zmienia i coraz większą uwagę przykuwają indeksy giełdowe, spychając akcje na dalszy plan. Indeks jest najogólniej rzecz ujmując wskaźnikiem pokazującym, jak zmieniają się ceny grupy wybranych spółek w czasie. Są różne indeksy, np. w Polsce WIG20, w USA S&P 500, w Niemczech Dax30, czy w Japonii Nikkei. Indeks giełdowy odzwierciedla sytuację na rynkach akcji w poszczególnych krajach i umożliwia inwestorom podejmowanie gry na rodzimych rynkach.

Giełda papierów wartościowych jest instytucją publiczną i umożliwia obrót papierami wartościowymi (np. akcjami) za określoną cenę, po uzgodnionym kursie wymiany. Akcje są umieszczane na liście i podlegają wymianie. Notowane na indeksach giełdowych akcje można kupić i sprzedać, np. w domu maklerskim, czyli w przedsiębiorstwie oferującym papiery wartościowe na rynku i umożliwiającym przeprowadzanie transakcji kupna-sprzedaży. Największą giełdą w Stanach Zjednoczonych, pod względem kapitałowym, jest New York Stock Exchange (NYSE).

Uczestnikami rynku są zarówno indywidualne osoby, jak i inwestorzy instytucjonalni, banki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, jak również publiczne przedsiębiorstwa, które wprowadzają do obrotu własne akcje. Akcje spółek o wysokiej kapitalizacji są znacznie płynniejsze od akcji o małej kapitalizacji. Papiery wartościowe są uznawane za jedną z głównych kategorii aktywów, w który lokują swój kapitał zarówno indywidualni inwestorzy, jak i duże instytucje. Handel na rynku akcji wymaga zrozumienia specyfiki i rodzajów dostępnych walorów, procesu ich wyceny oraz przepływu kapitału.

Akcje zazwyczaj dają prawo głosu w pewnych kwestiach, takich jak np. wybór managerów. Ich właściciele mogą wpływać na przedsiębiorstwo poprzez głosowania dotyczące określania celów biznesowych i polityki, a także wyboru zarządu.Kiedy inwestorzy mówią o akcjach, przeważnie mają na myśli akcje zwykłe. Akcje zwykłe to forma papierów wartościowych, które dają właścicielowi udziały w przedsiębiorstwie. Zwykłe akcje są na samym dole struktury kapitałowej i w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa są ostatnie, jeśli chodzi o zwrot kapitału. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa właściciele akcji są daleko w tyle za posiadaczami obligacji, pożyczkodawcami i właścicielami akcji uprzywilejowanych. Jako najbardziej ryzykowny rodzaj udziałów zwykłe akcje generują najlepszą aprecjację kapitału.

Indeks akcji grupuje akcje wybranych spółek o dużej płynności. W Stanach Zjednoczonych trzy największe indeksy to S&P 500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq. Na indeksie S&P 500 notowane są przedsiębiorstwa z różnych sektorów, natomiast indeks Nasdaq dotyczy przede wszystkim sektora technologicznego.

Handel indeksami giełdowymi pozwala inwestorom osiągnąć ekspozycję na krajowych rynkach akcji. Mogą oni też sprzedać indeksy na krótko, przy założeniu, że notowania na rynku spadną. Mogą także postawić na pary indeksów, kupując jeden i jednocześnie sprzedając drugi. Przykładowo: uznając, że Niemcy idą do góry względem USA, może zakupić DAX i jednocześnie sprzedać S&P 500.

Handel indeksami zapewnia ekspozycję na akcje bez bólu głowy i konieczności kupowania pojedynczych udziałów za pośrednictwem brokera. Ponieważ większość akcji notowanych na indeksie idzie w parze z samym indeksem, handel samymi indeksami jest najpraktyczniejszym sposobem na uzyskanie ekspozycji na krajowy rynek akcji.