Dziś dane z USA i wystąpienia dwóch szefów Fed. Stanowisko RPP może być niewystarczające

1465
Informacje gospodarcze
Z kraju:

RPP pozostawiła stopy proc. NBP bez zmian, referencyjna nadal 1,50 proc.

RPP podtrzymuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej.

Ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie niewielkie – RPP.

Po wzroście CPI w pierwszych m-cach ’17, w kolejnych kw. stabilizacja cen.

Stopy „przez chwilę” mogą być realnie ujemne, ale tylko krótkookresowo – A. Glapiński.

Wzrost PKB w 2017 r. będzie zbliżony do 3,5-3,6 proc. – A. Glapiński. Cała RPP zgadza się, że strategia wait and see pozostaje najlepszą – A. Glapiński.

RPP może myśleć o zmianie stóp po gwałtownych ruchach cen ropy lub inflacji baz.- K. Zubelewicz, RPP.

Ze świata:

Dziś o 14:30 w USA podana zostanie tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która ma wzrosnąć do 249 tys.

Dziś o 15:10 w USA rozpocznie się wystąpienie szefa Fed z St. Louis (J. Bullard), a o 19:10 szefa Fed z Chicago (C. Evans).

Dziś o 19:30 rozpocznie się wystąpienie publiczne szefa BoE (M. Carney).

FX
Ostatnia sesja
RPP bez zaskoczenia

Środowa sesja dla euro była słaba do południa, a w drugiej części dnia nastroje poprawiały się. Wczoraj nie było ważnych publikacji i informacji globalnych, co eurodolara wykorzystał do odreagowania ostatniego osłabienia. W efekcie po zanotowaniu dziennego minimum na 1,0638, kurs do zakończenia dnia wzrósł do 1,0697. Złoty handlowany był w rytmie eurodolara: USD-PLN rósł do 4,0589, by do zamknięcia cofnąć się do 4,0285 – kursu odniesienia; a EUR-PLN falując w obie strony sesję zakończył jedynie minimalnym umocnieniem do 4,3081. Wczoraj RPP zdecydowała, zgodnie z konsensusem, o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, komunikat również nie był zaskakujący – RPP podkreśliła zasadność utrzymania dotychczasowego poziomu stóp procentowych do I kw. 2018 r. przyjmując stanowisko wait and see. Według A. Glapińskiego ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego (1,5% +/-1 p.p.) w średnim terminie jest niewielkie.

Dzisiejsza sesja
Ważna druga część sesji

Pierwsza część dzisiejszego dnia uboga jest w przykuwające uwagę publikacje, co wspiera zapoczątkowane wczoraj odreagowanie eurodolara (aktualnie rośnie do 1,0707). Złoty jest stabilny względem USD, kurs oscyluje wokół odniesienia 4,0290. Umacniające się euro widoczne jest także w parze ze złotym: EUR-PLN wzrasta dziś do 4,3150. W trakcie dzisiejszej sesji w USA podane zostaną dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za poprzedni tydzień, które powoli będą budować obraz rynku pracy w lutym. Z kolei później odbędą się wystąpienia publiczne dwóch szefów Fed i być może rynki dowiedzą się czegoś więcej odnośnie kulisów ostatniego posiedzenia Fed. Z kolei już jutro odbędzie się spotkanie na linii D. Trump : premier Japonii S. Abe, w kontekście rezygnacji USA z projektu Partnerstwa Transpacyficznego, co może być ważne dla eurodolara. /tk/

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
RPP gołębia

Krajowa krzywa się umocniła, głównie w odpowiedzi na silny spadek rentowności Bundów i obligacji peryferii strefy euro. Znaczniejsze ruchy dotyczyły długiego końca – rentowności 10- latek spadły o 5 p.b., do 3,772%. 5- latki były mocniejsze o 2 p.b. W ogólne nastroje wpisała się retoryka RPP. Można powiedzieć, iż RPP podąża śladem EBC i nie wierzy obecnym wyskokom inflacji, uważając je za przejściowe. Na rynkach bazowych istotnych wydarzeń było niewiele, a notowania Bundów i Treasuries napędzał bieżący sentyment. Tym samym kontynuowano korektę wzrostową. Bundy umocniły się aż o 6 p.b., do 0,3%, a Treasuries do 2,35%.

Dzisiejsza sesja
Dziś initial claims

Potencjał do korekty na rynkach bazowych, wynikający głównie z bardzo gołębiego EBC oraz rozwodnienia optymizmu związanego z prezydenturą Trumpa, może się powoli wyczerpywać. Nie oznacza to jednak natychmiastowego powrotu do trendu spadkowego. Do takiego ruchu potrzebne są adekwatne przesłanki, a takowych raczej zabraknie w tym tygodniu – kalendarium makro jest pustawe. Co do rynku krajowego – stanowisko RPP może być czynnikiem niewystarczającym aby napędzać mocniejsze ruchy w sytuacji gdy istotna część rynku spodziewa się, że jej decyzje mogą być spóźnione.