Kurs EUR/USD

2453

EUR / USD to para walutowa, która informuje handlowców, ile dolarów amerykańskich jest potrzebnych do zakupu euro. Para eurodolar jest popularna wśród traderów, ponieważ jej składniki reprezentują dwie największe i najbardziej wpływowe gospodarki na świecie. Śledź stawki EUR / USD w czasie rzeczywistym i popraw swoją analizę techniczną za pomocą interaktywnego wykresu. Odkryj czynniki, które mogą mieć wpływ na prognozę EUR / USD i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i artykułami analitycznymi na temat EUR / USD.

Kurs EUR/USD (euro i dolar)

EUR/USD – Kurs euro do dolara, wraz z wykresem, na którym możesz śledzić notowania eurodolara w czasie rzeczywistym.

Wykres i notowania EUR/USD

Prognozy i analiza dla EURO DOLAR

EUR USD – najbardziej płynna para walutowa

Kurs EURUSD reprezentuje kwotę wyrażoną w dolarach amerykańskich, którą trzeba zapłacić za jedno euro. EuroDolar jest najczęściej handlowaną parą walutową na świecie. Zgodnie z badaniami przeprowadzanymi przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), obrót na tej parze walutowej stanowi około 28% obrotu na całym rynku FOREX.

Euro, czyli wspólna waluta europejska, występuje w obrocie od 1999 roku, w momencie gdy  zastąpiła ECU i od tamtej chwili stała się, zaraz po dolarze amerykańskim, najważniejszą walutą na rynku finansowym. Podczas gdy obie waluty są wrażliwe na czynniki fundamentalne i publikacje makroekonomiczne, dolar amerykański jest mocno powiązany na zmianami cen towarów. Wynika to z faktu, że w praktyce, większość towarów jest kwotowana w dolarze amerykańskim, co ma przełożenie na zwiększenie zmienności pary EURUSD.

Obie waluty są zaliczane do grupy walut rezerwowych, co oznacza, że największe banki centralne trzymają ich rezerwy w ramach polityki kursowej lub rozliczeń handlu zagranicznego. W ramach pozostałych funkcji, waluty rezerwowe służą jako dodatkowy instrument dywersyfikacji ryzyka w sytuacjach recesji gospodarczej bądź innych zakłóceń ekonomicznych.

Przydatna wskazówka EUR/USD:

Znacząca zmiana cen towarów na rynku wpływa na poziom ceny EURUSD.

EUR/USD – Euro do Dolara amerykańskiego

Każdy broker Forex oferuje różne instrumenty handlowe, a pary walutowe są głównymi wśród nich i na każdej stronie ich jest wiele. Za główne waluty na rynku światowym zawsze były uważane euro i dolar amerykański. W parze ten instrument jest przedmiotem obrotu na każdej giełdzie finansowej. Para walutowa EUR / USD jest uważana za najpopularniejszą parą do handlu na świecie. Oprócz tego, że z tego narzędzia korzysta każdy inwestor, te główne waluty wpływają na wzrost lub spadek wszystkich innych walut.

Każdy broker Forex oferuje różne instrumenty handlowe, a pary walutowe są głównymi wśród nich i na każdej stronie ich jest wiele. Za główne waluty na rynku światowym zawsze były uważane euro i dolar amerykański. W parze ten instrument jest przedmiotem obrotu na każdej giełdzie finansowej. Para walutowa EUR / USD jest uważana za najpopularniejszą parą do handlu na świecie. Oprócz tego, że z tego narzędzia korzysta każdy inwestor, te główne waluty wpływają na wzrost lub spadek wszystkich innych walut.

Euro wprowadzono w celu ułatwienia handlu transgranicznego między krajami UE w dniu 31 grudnia 1998 r. po kursie 1,1686 USD. Początkowo cyfrowa waluta księgowa została wprowadzona do obrotu w 11 krajach UE 1 stycznia 2002 r. Tego dnia handel zakończył się po cenie 0,8605 USD. Od tego czasu wykorzystanie euro wzrosło i do tej pory wykorzystuje się w 19 z 28 krajów UE.

Euro / dolar wzrósł z 0,8625 do 1,5830 między styczniem 2002 r. a marcem 2008 r., częściowo z powodu ekspansji handlu między krajami UE. Niemniej jednak euro znacznie spadł w wyniku kryzysu finansowego w 2008 r., osiągając 1,2674 w lutym 2009 r. Wartość pary nadal spadała w kolejnych latach, następnie zmniejszyła się płynność w dolarach amerykańskich, a euro / dolar spadł do 1,0500 na początku 2015 r. Od tego czasu euro-dolar handlował się między stopą 1.0500 a 1.2500 (na październik 2018 r.). Później ceny zmieniały się w zależności od sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie, a aktualny kurs tej pary można znaleźć na stronie brokera.

Dlaczego warto handlować parą EUR/USD

Głównym aspektem wyboru pary walut euro i dolar amerykański jest dostępność prognoz i kursów walut. Waluty te są znane na całym świecie i o wszelkich zmianach kursów walut łatwo można się dowiedzieć z wiadomości, banków lub czytając informacje w Internecie. Nie jest trudno przewidzieć kurs tych walut, posiadając takie ilości informacji.

Drugim głównym aspektem, dla którego inwestorzy wybierają tę parę, jest jej zmienność. To sprawia, że handel jest nieco bardziej ryzykowny, ale daje szansę na większe zarobki. Jednak ten rodzaj handlu jest charakterystyczny w przypadku transakcji krótkoterminowych, co wymaga większej uwagi ze strony tradera.

Trzecim powodem jest to, że podczas handlu tą parą nie możesz całkowicie stracić wszystkich swoich oszczędności. Nawet jeśli kurs gwałtownie spadnie, wkrótce kierunek może się zmienić. Dlatego charakterystycznymi cechami tej pary jest jej stabilność i zmienność.

Jak handlować EUR/USD

Najpierw zajmijmy się zasadą handlu parą walutową. Wszystko jest bardzo proste. Jeżeli czytając wiadomości lub robiąc analizy, rozumiesz, że gospodarka USA będzie słabnąć, będzie miało to zły wpływ na amerykańską walutę. W tym przypadku należy wykonać zlecenie kupna EUR / USD. Zatem dokonałeś zakupu euro w oczekiwaniu, że jego kurs wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego.

Jeśli zrozumiesz, że gospodarka USA jest silna, a euro słabnie w stosunku do dolara amerykańskiego, musisz wykonać zlecenie sprzedaży EUR / USD. W ten sposób sprzedajesz euro w oczekiwaniu, że kurs spadnie w stosunku do dolara amerykańskiego. Najważniejsze, czego będziesz potrzebować podczas handlu, to wykres EUR / USD.

Popularność pary EUR / USD, zarówno wśród początkujących, jak i profesjonalnych traderów, sprawia, że umiejętność prawidłowego odczytywania wykresu EUR / USD staje się bardzo ważna podczas handlu.

Kiedy cen na wykresie widać wzrost cen, może to oznaczać jedną z trzech rzeczy. Wzrost wartości może wskazywać, że euro umacnia się, dolar słabnie lub że obie akcje odbywają się jednocześnie. Niektórzy inwestorzy stosują różne formy analizy technicznej w swoich wykresach, aby zrobić trafniejsze prognozy EUR / USD. Jeśli spojrzysz na wzorce cenowe lub podstawowe wydarzenia informacyjne, wykres może pokazać aktualne trendy.

EUR/USD: Co najbardziej wpływa na kurs najpopularniejszej pary walutowej?

Rynek Forex to najpłynniejszy na świecie rynek, o dziennym obrocie przekraczającym $5.1 bilionów. Nie dziwi fakt, że większość z tych transakcji jest oparta o USD. Drugą najpopularniejszą walutą jest EUR, przez co EUR/USD jest obecnie najczęściej handlowaną parą walutową. EUR/USD stanowi 23% wszystkich transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku. Powodami tej sytuacji są dwa proste fatky: Europa i Stany Zjednoczone to największe rynki ekonomiczne na świecie. Dolar Amerykański jest walutą rezerwową świata, a Euro całkiem niedawno i całkiem szybko pojawiło się wśród najpopularniejszych walut.

Handel EUR/USD może być oparty o różne wskaźniki gospodarcze oraz wiadomości geopolityczne ze świata, między innymi:

 Decyzje ws. Stóp Procentowych

Najważniejszym czynnikiem ekonomicznym, który wpływa na kurs EUR/USD jest stopa procentowa banku centralnego, a w zasadzie dwóch: Rezerwy Federalnej USA oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ważną uwagą jest to, że większość dynamiki waluty Euro pojawia się podczas konferencji prasowych EBC, które zwyczajowo następują 45 po ogłoszeniu decyzji Banku. Podczas konferencji, stanowisko EBC oraz wysokość i perspektywy zmian stóp są wyjaśniane przez Prezesa Banku. Perspektywy ws. Stóp Procentowych są określane mianem “jastrzębich”, które zwiastują zaostrzenie polityki fiskalnej, lub “gołębich”, które oznaczają jej rozluźnienie. Podsumowując, wyższe stopy procentowe danego kraju przyciągają więcej inwestorów z zewnątrz, co może umocnić pozycję waluty na giełdach.

Wskaźniki z Rynku Pracy

Wskaźniki z Rynku Pracy stanowią drugi najważniejszy czynnik wpływający na kurs EUR/USD. W USA, miesięczne publikacje Zmian w Zatrudnieniu z Sektorów Pozarolnych są publikowane w każdy pierwszy piątek miesiąca i stanowią one jedną z najważniejszych danych dla całego rynku walut. Najważniejszymi Wskaźnikami z Rynku Pracy w Europie są dane pochodzące z Niemiec oraz Francji, które są największymi gospodarkami regionu.

Pozostałe dane mające wpływ na kurs EUR/USD:

Produkt Krajowy Brutto – zmiana wartości wytworzonych dóbr i usług w skali roku

Balans Handlu – Róznica między wartością importu i eksportu danej gospodarki.

Sprzedaż Detaliczna – wskaźniki cen konsumenckich, wskazujace stopę inflacji

Wskaźniki Sentymentalne – Badania takie jak Niemiecki Sentyment Gospodarczy ZEW lub Sentyment Konsumencki Uniwersytetu z Michigan, ukazujące ogólną kondycję gospodarki.

Fundamentalne czynniki mające wpływ na EUR/USD często pojawiają się w wiadomościach z regionu, między innymi takich jak wybory do parlamentu, protesty, kataklizmy i zjawiska naturalne oraz wszelkie inne informacje, które powodują niezadowolenie społeczeństwa lub pobudzają gospodarkę.