Kurs USD/CHF (Dolar / Frank)

Wykres kursu walut pozwala śledzić zmiany w notowaniach pary walutowej w czasie rzeczywistym.

1526

Obserwuj na żywo wykres Dolar amerykański (USD) / Frank Szwajcarski (CHF) aby oglądać ostatnie zmiany ceny pary walutowej. Cena USDCHF zależy od wielu czynników. Na wycenę tej pary walutowej wpływa m.in. polityka FED oraz Banku Szwajcarii. Monitoruj aktualny kurs USDCHF oraz przebieg dotychczasowych notowań na wykresie.

Kurs USD/CHF

Kurs USDCHF przedstawia relację wartości dolara do franka

Wykres i notowania dolar do franka

Kurs/Cena Dolara USD do Franka CHF pochodzi z rynku międzybankowego i dostarczany jest przez renomowane instytucje finansowe

Prognozy i analiza

Profil waluty: USD/CHF

Znaczenie

Para walutowa USD/CHF wyraża siłę dolara amerykańskiego wobec franka szwajcarskiego w jednostkach franka szwajcarskiego. Ten kurs walutowy ma duże znaczenie, głównie ze względu na silne i stabilne centra finansowe zlokalizowane w Szwajcarii. Pod względem wolumenu transakcji, para walutowa USD/CHF zajmuje szóste miejsce.

Notowania

Para może być również określana jako CHF/USD, ale ta forma może skutkować bardzo małymi jednostkami, więc stały ranking USD/CHF jest standardem. Na przykład, jeśli mamy kurs USD/CHF na poziomie 0,91, musimy zapłacić 0,91$ za jednego franka szwajcarskiego. Numer ISIN tej pary to XC0009652816, a WKN to 965281.

Handel USD/CHF

Para USD/CHF jest notowana przez całą dobę. Jednak z powodu różnych stref czasowych, najwyższy wolumen handlu zależy od strefy czasowej. Handel w Europie rozpoczyna się o 9:00 czasu polskiego i przenosi się do handlu w USA o 14:00 czasu polskiego, który trwa do 22:00 czasu GMT.

Na rynku terminowym zmiana wartości pary USD/CHF (np. 0,9145) wyrażona jest w pipsach, co stanowi zmianę o 0,01. Na rynku Forex są jednak również mniejsze ruchy o 0,1 ticka. Można rozliczyć transakcję np. po 0,91456.

Informacje podstawowe – Cena USD/CHF (Dolar / Frank)

Szwajcaria jest wysoko rozwiniętym krajem. Pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o Szwajcarię, jest potężny system bankowy. Gospodarkę kraju w 2017 r. oszacowano na 680 mld USD. Jednak pod względem skali Stanów Zjednoczonych liczba ta nie wygląda tak imponująco.

Główne źródło dochodów Szwajcarii mieści się w sektorze finansowym, turystyce i eksporcie różnych dóbr luksusowych. Amerykańska gospodarka jest bardziej zróżnicowana. Stany Zjednoczone i Szwajcaria znacznie się różnią od siebie. Należy o tym pamiętać podczas przeprowadzenia fundamentalnej analizy.

Szwajcaria dla większości ludzi wiąże się z potężnym systemem bankowym. Około 1/3 globalnego kapitału prywatnego jest przechowywana w krajowych instytucjach finansowych. Frank szwajcarski i dolar amerykański są głównymi walutami rynku Forex. Zarówno pierwsza, jak i druga waluta uważa się za walutę rezerwową.

W Szwajcarii politykę pieniężną tworzy bank narodowy. Szwajcarski organ regulacyjny stosuje skuteczną strategię, dzięki której CHF ma stabilny kurs. Jednocześnie bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu na notowania waluty krajowej. Regulator czasami prowadzi interwencje mające na celu utrzymanie kursu CHF. Takie środki pozwalają bankowi centralnemu zachować kontrolę nad notowaniami franka. Głównym zadaniem regulatora jest stworzenie najbardziej komfortowych warunków dla eksporterów.

Zasadniczo działania Szwajcarskiego Banku Centralnego mogą przyczynić się do umocnienia CHF, jak i osłabienia. Wcześniej wartość franka była uważana za zbyt wysoką. Stwarzało to poważne trudności dla szwajcarskich eksporterów, ponieważ ich produkty były o wiele droższe od zagranicznych odpowiedników.

USD jest główną walutą międzynarodowego rynku finansowego. Dolar amerykański jest obecny w większości par walutowych. Nazwa waluty pochodzi od niemieckiej nazwy „talar”. Talar był monetą szeroko stosowaną w średniowieczu. Pierwsi osadnicy z Holandii nazywali talarem wszystkie srebrne pieniądze.

Dolar amerykański jest wydawany przez Fed. Organ ten pełni funkcje Banku Centralnego. To Fed podejmuje wszystkie kluczowe decyzje dotyczące polityki pieniężnej USA. Na jego spotkaniach może zostać zmieniona stopa dyskontowa oraz inne punkty związane ze światem finansów.

Notowania pary walutowej: Jak handlować USD/CHF – US Dollar do Swiss Franc

USD / CHF charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością. Najbardziej aktywny handel ma miejsce podczas sesji europejskiej i amerykańskiej. Frank szwajcarski jest ściśle powiązany z euro. Publikacja ważnych informacji o EUR może również wpłynąć na notowania CHF. Na amerykańskiej sesji handlowej szybkie ruchy kursu franka szwajcarskiego również obecne.

Aby zarabiać na USD / CHF, musisz dokładnie przeanalizować obecną sytuację na rynku. Śledź wiadomości wpływające na kurs tego instrumentu finansowego. Śledź spotkania krajowych organów regulacyjnych obu krajów. Zwracaj uwagę na najnowsze dane dotyczące ważnych wskaźników makroekonomicznych.

Korzystaj z analizy technicznej, aby znaleźć najlepszy punkt wejścia na rynek. Zalecamy również ciągle korzystać ze zleceń Stop Loss i Take Profit. Z ich pomocą będziesz mógł utrzymać zysk i ubezpieczyć się przed nadmiernymi stratami.

USDCHF – wskaźnik ogólnej sytuacji ekonomicznej na świecie

Kurs wymiany dolara amerykańskiego do franka szwajcarskiego

Kurs USDCHF wskazuje ile franków szwajcarskich jest potrzebnych aby nabyć jednego dolara amerykańskiego. Frank szwajcarski od wielu lat traktowany jest jako waluta bezpieczna a co za tym idzie, jest jedną z najważniejszych walut rezerwowych na świecie. Frank szwajcarski służy jako wskaźnik ogólnej koniunktury na świecie. Mechanizm jest prosty – w przypadku braku pewności na rynkach finansowych, inwestorzy często przenoszą kapitał do Szwajcarii, co zazwyczaj wiąże się z umocnieniem tej waluty. Postrzeganie franka szwajcarskiego jako waluty bezpiecznej wynika ze względów historycznych – aż do roku 2000 waluta to była oparta w 40% na złocie.

Dolar amerykański zajmuje pierwsze miejsce jeśli chodzi o procentowy udziału w średnim dziennym obrocie (wg BIS wynosi aż 85%), a frank szwajcarski zajmuje z kolei szóste miejsce pod względem tego udziału (6,5%). Transakcje na USDCHF stanowią 5% ogólnego obrotu światowego na rynku FOREX.

Przydatna wskazówka USD/CHF:

Każda informacja, która może zwiększyć niepewność inwestorów na świecie, może doprowadzić do wzrostu popytu na franka szwajcarskiego.