EUR/USD szuka równowagi. Krzywa rentowności skarbowego długu wyraźnie umocniła się w średnim i długim terminie

1135
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w IV kwartale 2016 r. 5,5% wobec 5,9% w III kwartale – podał GUS.

W najbliższych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP – wynika z minutes po lutowym posiedzeniu RPP. Krótkookresowe prognozy wskazują, iż w pierwszych miesiącach roku inflacja wyraźnie wzrośnie, a wzrost gospodarczy Polski w kolejnych kwartałach powinien przyspieszyć.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w styczniu do 203,0 tys. osób, czyli o 6,7% m/m. W ujęciu rocznym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 9,2% – wynika z danych GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w styczniu wzrosły w ujęciu r/r o 11,9%, po wzroście o 53% w poprzednim miesiącu – podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w styczniu w ujęciu r/r wzrosły o 7,7% po wzroście o 28,6% w poprzednim miesiącu – podał GUS.

Wydajność pracy w przemyśle w styczniu wzrosła o 5,6% r/r przy większym o 3,2% zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,9% – podał GUS.

GUS skorygował dynamikę produkcji przemysłowej r/r w grudniu 2016 r. do 2,1% z 2,3% wcześniej – poinformował GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w styczniu wzrosła o 20,7 proc. r/r, a m/m spadła o 6,1% – podał GUS.

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w styczniu wzrosły o 7,8% r/r, po wzroście o 4,4% w grudniu po korekcie – podał GUS.

W końcu stycznia w Polsce w budowie było 728,6 tys. mieszkań, o 1,9% więcej niż przed rokiem – podał GUS.

Ze świata:

Dziś o 16:00 w USA opublikowany zostanie finalny odczyt indeks Uniwersytetu Michigan w lutym (konsensus: 96 pkt).

Dziś o 16:00 w USA zostanie opublikowana sprzedaż nowych domów w styczniu (konsensus: 575 tys.).

Reforma systemu podatkowego w USA ma zostać uchwalona przed rozpoczynającą się w sierpniu przerwą w pracach Kongresu Stanów Zjednoczonych – powiedział Steven Mnuchin, sekretarz skarbu USA, w pierwszym od zaprzysiężenia wywiadzie prasowym w telewizji CNBC.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy może wspomóc finansowo kraje, które potrzebują pomocy w obsłudze ich zadłużenia, jedynie w przypadku umorzenia części ich długu przez wierzycieli – napisali w opublikowanej w czwartek nocie analitycy MFW.

Amerykańska Rezerwa Federalna powinna zadziałać raczej wcześniej niż później i pozostawić otwartą opcję podwyżki stóp procentowych w marcu – ocenił R. Kaplan, prezes Banku Rezerw Federalnych w Dallas.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja
EUR/USD szuka równowagi

EUR/USD w czwartek kontynuował wzrostową korektę. W kalendarium brakowało istotnych publikacji, a jastrzębi Kaplan (otwarta marcowa podwyżka stóp) nie zmienił specjalnie układu sił. Popołudniowe initial claims były zgodne z oczekiwaniami co dodatkowo zredukował ich siłę rażenia. Ostatecznie EUR-USD kończył dzień na poziomie 1,0579. EUR-PLN utrzymał korelację z główną parą przejściowo goszczą nawet powyżej 4,31, ale ostatecznie kończąc dzień w rejonie 4,30. USD-PLN z kolei zamknął sesję na 4,0652, co oznaczało nieznacznie umocnienie złotego względem dolara. Na giełdach akcji pojawiły się tendencje korekcyjne – DAX cofnął się o 0,4%, a SP500 był neutralny. W piątek na azjatyckich parkietach nastroje są mieszane – Nikkei225 cofnął się o 0,5%, a SCH zyskał 0,1%.

Dzisiejsza sesja
Koniec tygodnia z pustawym kalendarium

Dziś opublikowane zostaną co prawda dane na temat sprzedaży nowych domów w USA za styczeń, ale ta pozycja zachowuje się dość stabilnie i nie ma większego potencjału cenotwórczego. Tym samym do rozgrywania pozostają tego-tygodniowe echa z dominującym elementem minutes po posiedzeniu FOMC, które pozwalają na predykcję podwyżek stóp za Oceanem, ale powolnej, w środowisku braku presji inflacyjnej. EUR-USD powinien zatem utrzymać momentum ostatnich sesji, aczkolwiek techniczne przesłanki sugerują, iż istotne wybicie nad 1,06 jest mało prawdopodobne. EUR-PLN powinien zachować korelację do głównej pary – na horyzoncie brakuje krajowych przesłanek do zmiany obowiązującego obecnie układu.

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Apetyt na obligacje

W czwartek krzywa rentowności skarbowego długu wyraźnie umocniła się w średnim i długim horyzoncie, w ślad za rynkami bazowymi. Rentowności skarbowych 5-latek spadły o 8 p.b. a 10-latek zniżkowały o 7 p.b. do 3,83%. Na rynkach bazowych apetyt na obligacje utrzymywał się, co przekładało się na kolejny dzień spadku ich rentowności. Niemieckie 10-latki zameldowały się przy poziomie 0,236%, a amerykańskie odpowiedniki – przy pułapie 2,388%. Wczoraj nie było publikacji i wydarzeń, które mogłyby oddziaływać w kierunku umocnienia długu, a zatem zakupy obligacji mogą zapowiadać korektę na rynkach akcji. W czwartek RPP opublikowała minutki z ostatniego posiedzenia, z których wynika to, co zostało już zakomunikowane werbalnie, że stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie do końca roku. Z kolei w USA podano praktycznie zgodne z oczekiwaniami dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a także gorszy od oczekiwań indeks Uniwersytetu Michigan w lutym. Wczorajsza jastrzębia wypowiedź członka Fed R. Kaplana dotycząca marcowego posiedzenia FOMC, została przez rynek przyjęta ze spokojem.

Dzisiejsza sesja
Bundy przy pułapie 0,2%

Piątkowa sesja wkomponowuje się w dotychczasowy sentyment. Obligacje cieszą się zainteresowaniem i ich rentowności spadają. Krajowe 10-latki notują okolice 3,82%, niemieckie rentowności spadają do 0,203%, a amerykańskie – do 2,368%. Dzisiaj kalendarium publikacji jest puste do godzin popołudniowych, kiedy to w USA podane zostaną dane o sprzedaży nowych domów w styczniu oraz indeks Uniwersytetu Michigan za luty. Wygląda na to, że sentyment na dziś został już zakotwiczony na rynkach długu, tym bardziej, że dziś korygują się nieznacznie rynki akcji, a inwestorzy realizują zyski.