Jak inwestować w akcje?

599

Czy warto zastanowić się, co zrobią indeksy giełdowe – wzrosną czy spadną? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak podchodzimy do inwestycji w akcje.

Z punktu widzenia przeciętnego klienta firm zbiorowego inwestowania myślenie o tej kwestii wydaje się mieć sens. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie świadczące usługi zarządzania portfelem zwykle inwestują większość swoich funduszy w płynne spółki o wysokiej kapitalizacji i dużym udziale w indeksach giełdowych. Dla większości uczestników tych inwestycji kluczem do sukcesu lub porażki będzie dokładna prognoza sytuacji gospodarczej na giełdzie. Z reguły są oni zatem zainteresowani poradą inwestycyjną, czy warto inwestować w akcje w danym momencie. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że jednym z najczęstszych wskaźników badania koniunktury na giełdach są badania prowadzone wśród analityków i doradców, a ich optymistyczne wyniki zwykle wskazują na ryzyko korekty, a wręcz przeciwnie, skrajny pesymizm jest zwykle sygnałem dla znaczące odbicie.

Kolejną poważną trudnością w przewidywaniu trendów rynkowych jest naturalne przekonanie, że przyszłość będzie kontynuacją teraźniejszości i przeszłości. Ten mechanizm działania ludzkiego umysłu jest zwykle wykorzystywany przez sprzedawców usług finansowych w dojrzałej fazie trendu wzrostowego, gdy ryzyko znacznego upadku niebezpiecznie wzrasta.

Ale możesz również podejść do inwestycji w akcje w inny sposób, interesując się firmą, w którą inwestujesz akcje. Spośród kilkuset firm dostępnych na polskim rynku do inwestowania zawsze możemy znaleźć takie, w które warto zainwestować, niezależnie od tego, co stanie się z indeksami giełdowymi. Wadą tego podejścia jest potrzeba poświęcenia dużej ilości czasu na zapoznanie się z działalnością wielu firm, ponieważ nie znajdziemy od razu interesującego obiektu inwestycyjnego. Jest to więc metoda dostępna praktycznie dla osób zawodowo zajmujących się inwestowaniem w akcje lub dla amatorskich hobbystów, którzy spędzają większość swojego wolnego czasu na inwestowaniu w akcje. Wymaga to również dużego doświadczenia, ale nie ma innego sposobu na zdobycie go niż samodzielne rozpoczęcie tej fascynującej intelektualnie, a następnie satysfakcjonującej materialnie przygody. Z reguły możemy sobie wtedy wybaczyć często bezproduktywne myślenie o odpowiedzi na pytanie: co zrobią, wzrosną lub spadną indeksy giełdowe?