Jak nie tracić na Forex

Forex Inwestycje

2080

Podstawowe błędy, które popełniają nie tylko początkujący uczestnicy rynku forex

Polecamy zapoznanie się z typowymi błędami traderów, które znacznie obniżają możliwość generowania zysków na rynku walutowym. Jedną z przyczyn popełniania złych decyzji to psychika człowieka, która w trudnych chwilach skłania nas do irracjonalnych zachowań.
Najistotniejsze błędy to:

Przedłużanie czasu aktywności pozycji powodujących straty

Głównym błędem jest emocjonalne przywiązywanie się do pozycji przynoszących straty. Przekonywanie wszystkich, że ma się wszystko pod kontrolą, a obecna sytuacja to tylko chwilowa korekta, to jeden z objawów takiego postępowania. W rzeczywistości opóźnia się moment zamknięcia pozycji, powodując zwiększanie strat. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest określenie w swoim planie gry poziomu dopuszczalnej straty, wynikającej z jednej transakcji i natychmiastowe zamykanie pozycji, gdy ustalona wartość zostanie osiągnięta.

Zbyt szybkie zamykanie pozycji generujących zyski

Nie jest to aż tak dotkliwy błąd, gdyż każdy kto zamyka transakcję z niewielkim zyskiem nie powoduje utraty depozytu. Zachowaj jednak zimną krew, jeżeli twoja pozycja zaczyna przynosić zyski , to znaczy, że obrałeś dobry kierunek i wszystko idzie zgodnie z planem. Jeśli nie pojawiają się niepokojące sygnały, nie wykonuj gwałtownych ruchów, tylko realizuj wcześniejsze założenia.

Operowanie zbyt wielką liczbą pozycji jednocześnie

Skupienie uwagi na kilku transakcjach jednocześnie jest dużym ryzykiem. Zwiększamy wówczas możliwość przeoczenia istotnej informacji mającej kluczowy wpływ na zachowanie się kursów walut oraz obciążamy depozyt, zmniejszając dopuszczalny margines błędu po którym wszystkie transakcje zostaną automatycznie zamknięte.

Staraj się nie duplikować pozycji i nie otwierać wzajemnie uzależnionych od siebie pozycji (np. w momencie otwarcia pozycji na parze EUR/USD, nie należy otwierać innych pozycji z walutami europejskimi i dolarem, takich jak USD/CHF czy GBP/USD).

Dokonywanie zbyt często transakcji

Przeprowadzanie zbyt często transakcji zwiększa prawdopodobieństwo poniesienia porażki. Bądź cierpliwy, otwieraj pozycję tylko wówczas, gdy pojawiają się sygnały potwierdzające twoje przypuszczenia.

Zbyt wysokie lewarowanie

Lewarowanie to wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej do przeprowadzania transakcji. Umożliwia dokonywanie operacji o znacznie większej wartości niż zdeponowane pieniądze w ramach depozytu.

Niebezpieczeństwo wynikające z przesadnego wykorzystania dźwigni finansowej polega na otwieraniu pozycji, których rozmiar jest zbyt duży w stosunku do dostępnego depozytu. Wówczas nawet niewielka zmiana kursów na niekorzyść może spowodować, sytuację w której depozyt nie będzie wystarczająco wysoki, by kontrolować pozycję, która w związku z tym zostanie automatycznie zlikwidowana, przynosząc kolosalne straty.

Ogromne oczekiwania

Twoje oczekiwania muszą być realistyczne. Nie łódź się, że dokonując kilku transakcji zarobisz fortunę. W tej grze chodzi o to, żeby jak najczęściej podejmować właściwe decyzje, systematycznie zarabiając pieniądze.

Gra zachowawcza

Nie ma takiej osoby, która by ciągle wygrywała, każdemu przytrafia się seria nieudanych transakcji. Ważne jest, aby po takich niepowodzeniach nie grać bardzo zachowawczo. Należy zastanowić się co było powodem błędnych decyzji i wyciągnąć konstruktywne wnioski. Dzięki takiej postawie zaczniesz z powrotem podchodzić z większym zaufaniem do wyników swoich analiz.