Metoda Elliotta – Metoda Fibonacciego – Metoda Ichimoku

analiza techniczna na rynku

1524

Wstęp do Analizy Technicznej

Skoro znalazłeś się na tej stronie, zakładamy, że interesujesz się rynkiem kapitałowym i analizą techniczną. Często powtarzane pytania o jej sens, skłaniają do głębszej refleksji nad jej istotą. Czym jest więc owa Analiza Techniczna?

Dlaczego kilka z pozoru przypadkowo postawionych kresek ma decydować o wartości przedsiębiorstwa? Jakie znaczenie dla funkcjonowania spółki ma jej wykres? Jaki jest wpływ wykresu cen akcji danego przedsiębiorstwa na jego sprzedaż, marże, koszty, zyski? Jak wobec tak racjonalnych pytań i argumentów podejmować decyzje, dotyczące własnych finansów w oparciu o analizę wykresu?

Najprościej rzecz ujmując Analizą Techniczną nazwiemy wypatrywanie prawidłowości w zmienności cen rynkowych, którego celem jest sformułowanie wniosków co do ich przyszłego kształtowania. Innymi słowy Analiza Techniczna sprowadza się do opisania prawidłowości obserwowanych na wykresach i prognozowania na ich podstawie zachowania cen w przyszłości. Wciąż jednak nie rozwiewa to wątpliwości co do pytań stawianych w pierwszym akapicie.

Aby móc świadomie i z przekonaniem podejmować słuszne decyzje w oparciu o analizę wykresu, konieczne jest poznanie i dogłębne zrozumienie zasad Analizy Technicznej. Kluczem  do ich zrozumienia jest właściwe postrzeganie „kursów” notowanych na giełdzie spółek. Kurs jest ceną po jakiej została zawarta transakcja. Ktoś sprzedał akcje, a ktoś inny je kupił. Cena tej wymiany wyrażona jest kursem. Oznaczenie kursu (ceny) na wykresie jest tak naprawdę oznaczeniem oczekiwań, co do przyszłego rozwoju danego przedsiębiorstwa dwóch stron transakcji- kupującego i sprzedającego. Na giełdzie jest jednak znacznie więcej handlujących. Transakcja między dwiema stronami jest więc wyrazem oczekiwań wszystkich innych osób interesujących się daną spółką (z jakichś przyczyn nikt nie decydował się na sprzedaż po niższej, a nikt nie chciał kupić po wyższej cenie). Innymi słowy wykres, będący obrazem wszystkich cen po jakich były zawierane transakcje jest obrazem oczekiwań, wiedzy, strachu, chciwości, możliwości kapitałowych… wszystkich uczestników rynku. „Wszystkich” a więc także prezesów, członków zarządów przedmiotowych spółek ich rodzin, maklerów, bankowców, towarzystw inwestycyjnych, wszelkiej maści specjalistów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów indywidualnych. Obserwując zmienność cen na wykresie, nie potrzebujemy więc znać dogłębnie sytuacji w spółce (prezes), poziomu inflacji, stopy bezrobocia, perspektyw branży i całej masy zmiennych których przewidzieć nie sposób, ponieważ wszystkie też cenne informacje są już odzwierciedlone w oczekiwaniach użytkowników rynku i wyrażone w cenach po jakich dokonywali transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. W takim ujęciu obserwowanie zmian na wykresach i rozumienie prawidłowości tam występujących nabiera zupełnie nowego znaczenia.

Zanim więc zdecydujemy się na konkretną inwestycję, może jednak warto spojrzeć na wykres… Pomogą Ci w tym artykuły MonitorFX

Więcej na temat metod, wykorzystywanych w naszych analizach, przeczytać możecie na stronach poświęconych poszczególnym technikom analitycznym:

Metoda Elliotta

Metoda Fibonacciego

Metoda Ichimoku