Twoje najważniejsze narzędzia podczas handlu CFD

Stop, limit, kroczący stop

1900

Stop, limit, kroczący stop

Zawieranie transakcji na kontraktach na różnicę może wiązać się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ nawet niewielkie wahania kursów mogą prowadzić do ogromnych zysków lub strat. Dlatego uważni inwestorzy zawsze definiują poziomy stop i limit dla swoich otwartych pozycji. Nie robiąc tego, ryzykujesz zbyt długie utrzymywanie przynoszącej straty pozycji, licząc na odwrócenie się trendu, a także musisz liczyć się z tym, że możesz nie skapitalizować na czas zysków.

__Nigdy nie pozostawiaj otwartej pozycji na kontraktach na różnicę, bez nadzoru! __

Jeśli nie jesteś w stanie nieustannie obserwować swoich otwartych pozycji, kluczowe jest ustawienie poziomów stop i limit. Uchroni cię to przed ewentualnymi niespodziankami.

Masz następujące możliwości:

Stop-loss – ogranicz straty

Jeśli chcesz złożyć lub zmodyfikować transakcję lub zlecenie, możesz zdefiniować stop-loss. Ochroni Cię on przed wysokimi stratami, ponieważ automatycznie zamknie Twoją pozycję po kolejnej dostępnej cenie, jeśli tylko cena rynkowa osiągnie poziom zlecenia.

Podczas ustanawiania poziomu stop-loss, prosimy zwrócić uwagę na minimalną różnicę punktową znajdującą zastosowanie.

Take-profit – zabezpiecz zyski.

Kierując się taką samą zasadą jak w przypadku poziomu stop-loss, możesz również zautomatyzować realizację swoich zysków. Poziom take-profit może uchronić zysk z Twoich otwartych pozycji przed deprecjacją lub odwróceniem trendu.

Podczas ustanawiania poziomu take-profit, prosimy zwrócić uwagę na minimalną różnicę punktową znajdującą zastosowanie.

Przykład Otwierasz standardową pozycję (długą) na parę walutową EUR/USD. Zgodnie z informacjami wyświetlonymi na wykresie, w zależności od ruchu rynku, pozycja zostanie automatycznie zamknięta jeśli osiągnie poziom stop lub poziom limit.

Prosimy pamiętać, że poniższe przykłady i rysunki zostały przedstawione wyłącznie w celach instruktażowych i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna.

Pozwala Ci to na posiadanie otwartych pozycji, które nie wymagają Twojego ciągłego nadzoru!

StopLossTakeProfit

Kroczący stop – podążanie za trendami

Korzystając z funkcji kroczącego stopu, możesz korzystać na bieżących trendach. Odwrócenie trendu spowoduje automatyczne zamknięcie pozycji, zależne od predefiniowanych kryteriów. Najpierw określasz poziom stop, a następnie wyrażasz w punktach (dziesiątkami pipów), jak Twój poziom stop powinien się zmieniać.

Przykład Otwierasz standardową pozycję (sprzedaż) dla pary walutowej EUR/USD po cenie 1,08486 $ z poziomem stop-loss 1,08986 $ i z kroczącym stopem o wartości 50 punktów. Cena spada o 50 punktów, co powoduje ustanowienie Twojego nowego stop-lossu na poziomie 1,08486 $. Tak długo jak trend utrzymuje się, Twój stop-loss będzie ciągle aktualizowany. Nagły wzrost kursu EUR/USD spowoduje automatyczne zamknięcie pozycji.