Dlaczego na rynku Forex stosuje się lewar?

dźwignia finansowa,lewar,rynek fx

1804

Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla instrumentów CFD zależy od poszczególnych brokerów forex. Na rynku walutowym dźwignia wynosi zwykle 1:30. Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji zależy od kapitalizacji, płynności i zmienności danego instrumentu.

Inwestorzy przeprowadzający transakcje na rynku Forex korzystają z całej palety narzędzi. Część z nich pozwala na zwiększanie zysków. Jednym z nich jest lewar, zwany też dźwignią finansową. Dlaczego uczestnicy chętnie po niego sięgają?

Rynek Forex to część rynku finansowego, którego uczestnicy mogą zarabiać na handlowaniu walutami. Transakcje przeprowadzane są bezpośrednio między dwiema zainteresowanymi stronami za pośrednictwem specjalnej platformy. To właśnie dzięki niej każda zainteresowana osoba ma dostęp do rynku niezależnie od tego, w jakim zakątku świata się znajduje.

Ponieważ zmiany kursu walut najczęściej są niewielkie, by inwestor mógł zarabiać, potrzebuje dużego kapitału na start. Z drugiej strony większość początkujących użytkowników, w obawie m.in. przed utratą środków lub nieznajomością rynku Forex, nie chce inwestować dużych środków. Takie osoby mogą skorzystać z rozwiązania, jakim jest dźwignia finansowa.

Dźwignia finansowa – by pomnażać zysk

Do czego służy dźwignia finansowa? Jej wykorzystanie pozwala inwestorowi na zwiększenie zysku, odnotowywanego przy przeprowadzaniu transakcji. Lewarowanie, czyli wykorzystywanie dźwigni finansowej, pozwala na „pożyczenie” środków finansowych w celu uzyskania wyższego zwrotu z przeprowadzanej inwestycji.

Wykorzystanie dźwigni finansowej przy dokonywaniu transakcji może być opłacalne. Warto zauważyć, że o ile na rynku akcji lewar dostępny jest najczęściej w stosunku 1:2, o tyle na rynku Forex wynosi on nawet 1:200. W praktyce zatem osoby handlujące walutami mają możliwość znacząco zwiększyć swój zysk. Wszystko jednak pod warunkiem, że zdołają prawidłowo oszacować kierunek zmian.

Jak zmniejszać ryzyko?

Przy zagadnieniu dźwigni finansowej pojawia się pytanie o ryzyko. Rzeczywiście, nieumiejętne korzystanie z tego narzędzia może spowodować, że inwestor – zamiast odnotować zyski – skończy ze stratą. Z tego względu potrzebna jest nie tylko rozwaga i działania zgodne z wcześniej opracowaną strategią inwestycyjną, lecz także sięganie po inne narzędzia, minimalizujące ryzyko.

Jednym z narzędzi pozwalających na ograniczenie ryzyka przy korzystaniu z dźwigni finansowej jest wykorzystanie zlecenia „stop loss”. Inwestorzy ustanawiają limit, określający maksymalną kwotę, jaką są w stanie stracić wówczas, gdy źle oszacowali kierunek zmian. Przy ustawieniu zlecenia „stop loss” transakcja jest zamykana automatycznie wtedy, gdy kurs waluty osiąga wskazaną kwotę.