Formacja Głowa i Ramiona (RGR) – Ramię – Głowa – Ramię

956

Formacja Głowa i Ramiona (RGR) to jedna z najskuteczniejszych formacji cenowych. Jedną z formacji zapowiadających odwrócenie trendu jest formacja “Głowy i Ramion“.

Elementy głowy i ramion 

 1. Lewe ramię: Byki popychają ceny w górę, tworząc nowe szczyty; jednak te nowe wzloty są krótkotrwałe, a ceny ustępują.
 2. Głowa: Ceny nie wycofują się na długo, ponieważ byki wykonują kolejny bieg, tym razem osiągając sukces i przewyższając poprzedni szczyt; uparty znak. Ceny znów się wycofują, ale po raz kolejny znajdują wsparcie.
 3. Prawe ramię: byki znów pchają wyżej, ale tym razem nie osiągają wyższego poziomu. Jest to bardzo niedźwiedzie, ponieważ niedźwiedzie nie pozwoliły bykom na podniesienie nowego lub nawet takiego samego wzrostu. Niedźwiedzie popychają ceny z powrotem do wsparcia (linia potwierdzenia); jest to kluczowy moment – czy byki wykonają kolejny pchnięcie wyżej, czy też niedźwiedziom uda się zatrzymać ruch wyżej.
Ukształtowana formacja głowy i ramion

Kształtowanie się formacji głowy i ramion

 • Przełamanie linii trendu
 • Ukształtowanie nowej linia wsparcia
 • Ostatni szczyt poniżej ostatniego
 • Malejące obroty
 • Możliwy jeszcze trend boczny
Głowa i Ramiona
 • Osiągnięcie nowego maksimum A towarzyszy wzrost obrotów (normalne zachowanie w trendzie wzrostowym);
 • Spadek do punktu B odbywa się przy zmniejszonym wolumenie;
 • Przebicie się przez linię oporu określoną w punkcie A odbywa się przy mniejszeym wolumenie niż dotarcie do punktu A (uwaga!);
 • Punkt C ponad nad A, ale punkt korekty D jest poniżej szczytu  A (nie zadziałała linia poziomu wsparcia), nieznacznie powyżej lub na poziomie punktu B (sygnał, że trend wzrostowy jest zagrożony);
 • Tworzy się  nowa linia wsparcia BD;
 • Cena rośnie do nowego szczytu E, przy mniejszym wolumenie niż przy szczycie C oraz osiąga zaledwie połowę lub 2/3 wysokości spadku CD;
 • Spełniony został warunek trendu spadkowego (niższy szczyt).

Dopóki linia BD nie zostanie przerwana, istnieje możliwość wystąpienia trendu bocznego. Linia BD zwykle lekko podnosi się lub biegnie poziomo, rzadziej spada. Fakt, że cena oddala się od trendu wzrostowego może być wystarczającym powodem do zamknięcia długich pozycji.

Charakterystyka Głowy i Ramion (RGR)

 • Przez większość czasu głowa i ramiona nie są idealnie wyprofilowane. Ta formacja jest lekko pochylona w górę lub w dół.
 • Jedno ramię może wydawać się opadające.
 • Na wielu wzorach wykresów każdy z dwóch ramion może wydawać się szerszy niż drugi, co jest spowodowane czasem związanym z tworzeniem się dolin.
 • Dekolt może nie być idealnie poziomy; może być rosnąco lub malejąco.
 • Jeśli dekolt wznosi się, jedyną kwalifikacją formacji jest fakt, że najniższy punkt prawego ramienia musi być zauważalnie niższy niż szczyt lewego ramienia.