Formacja Głowa i Ramiona (RGR) – Ramię – Głowa – Ramię

3380

Formacja Głowa i Ramiona (RGR) to jedna z najskuteczniejszych formacji cenowych. Jedną z formacji zapowiadających odwrócenie trendu jest formacja „Głowy i Ramion„.

Teoria: Formacja Głowa i Ramiona (RGR)

Przydatność:podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania:od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen:maleje stopniowo
Częstość występowania:duża
Ruch cen po wybiciu:zależy od wysokości głowy
Sygnał sprzedaży:wybicie w dół przez linię szyi
glowa i ramiona teoria

Formacja głowy i ramion zapowiada „zawsze” spadek cen i zazwyczaj pojawia się przed odwróceniem trendu wzrostowego. Formacja jest w pełni ukształtowana po spełnieniu czterech charakterystycznych punktów (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) wskazują ramiona formacji, punkt (2) wskazuje głowę. Ostatni, czwarty punkt jest określany po przebiciu linii szyi (oznaczonej cienką niebieską linią). Podczas formowania głowy i ramion bardzo ważne jest, aby wielkość obrotów zachowywała się zgodnie z teorią. Jeżeli traktujemy formację jako całość, wolumen powinien się zmniejszać. Przy wyznaczaniu kolejnych charakterystycznych punktów formacji wolumeny powinny być następujące:

 • lokalne maksimum podczas wykształcenia się lewego ramienia (1)
 • niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2)
 • wzrost po spadku cen do linii szyi
 • spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3)
 • wzrost (przynajmniej niewielki) po wybiciu przez linię szyi (4).

Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (mierzona od punktu wybicia – W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy ponad linię szyi (linia fioletowa).

 • Wskazówka 1: Linia szyi nie musi być pozioma.
 • Wskazówka 2: Możliwe są “mutacje” formacji głowy i ramion, np. dwie głowy (wtedy formacje takie najczęściej są symetryczne).

Taktyka gry

glowa i ramiona taktyka

Jeżeli posiadasz akcje:

 • sprzedaj, jeśli cena spadnie przynajmniej 3% poniżej linii szyi

Elementy głowy i ramion 

 1. Lewe ramię: Byki popychają ceny w górę, tworząc nowe szczyty; jednak te nowe wzloty są krótkotrwałe, a ceny ustępują.
 2. Głowa: Ceny nie wycofują się na długo, ponieważ byki wykonują kolejny bieg, tym razem osiągając sukces i przewyższając poprzedni szczyt; uparty znak. Ceny znów się wycofują, ale po raz kolejny znajdują wsparcie.
 3. Prawe ramię: byki znów pchają wyżej, ale tym razem nie osiągają wyższego poziomu. Jest to bardzo niedźwiedzie, ponieważ niedźwiedzie nie pozwoliły bykom na podniesienie nowego lub nawet takiego samego wzrostu. Niedźwiedzie popychają ceny z powrotem do wsparcia (linia potwierdzenia); jest to kluczowy moment – czy byki wykonają kolejny pchnięcie wyżej, czy też niedźwiedziom uda się zatrzymać ruch wyżej.
Ukształtowana formacja głowy i ramion

Kształtowanie się formacji głowy i ramion

 • Przełamanie linii trendu
 • Ukształtowanie nowej linia wsparcia
 • Ostatni szczyt poniżej ostatniego
 • Malejące obroty
 • Możliwy jeszcze trend boczny
Głowa i Ramiona
 • Osiągnięcie nowego maksimum A towarzyszy wzrost obrotów (normalne zachowanie w trendzie wzrostowym);
 • Spadek do punktu B odbywa się przy zmniejszonym wolumenie;
 • Przebicie się przez linię oporu określoną w punkcie A odbywa się przy mniejszeym wolumenie niż dotarcie do punktu A (uwaga!);
 • Punkt C ponad nad A, ale punkt korekty D jest poniżej szczytu  A (nie zadziałała linia poziomu wsparcia), nieznacznie powyżej lub na poziomie punktu B (sygnał, że trend wzrostowy jest zagrożony);
 • Tworzy się  nowa linia wsparcia BD;
 • Cena rośnie do nowego szczytu E, przy mniejszym wolumenie niż przy szczycie C oraz osiąga zaledwie połowę lub 2/3 wysokości spadku CD;
 • Spełniony został warunek trendu spadkowego (niższy szczyt).

Dopóki linia BD nie zostanie przerwana, istnieje możliwość wystąpienia trendu bocznego. Linia BD zwykle lekko podnosi się lub biegnie poziomo, rzadziej spada. Fakt, że cena oddala się od trendu wzrostowego może być wystarczającym powodem do zamknięcia długich pozycji.

Charakterystyka Głowy i Ramion (RGR)

 • Przez większość czasu głowa i ramiona nie są idealnie wyprofilowane. Ta formacja jest lekko pochylona w górę lub w dół.
 • Jedno ramię może wydawać się opadające.
 • Na wielu wzorach wykresów każdy z dwóch ramion może wydawać się szerszy niż drugi, co jest spowodowane czasem związanym z tworzeniem się dolin.
 • Dekolt może nie być idealnie poziomy; może być rosnąco lub malejąco.
 • Jeśli dekolt wznosi się, jedyną kwalifikacją formacji jest fakt, że najniższy punkt prawego ramienia musi być zauważalnie niższy niż szczyt lewego ramienia.

Formacja: Odwrócona głowa i ramiona

Przydatność:podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania:od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen:patrz opis poniżej
Częstość występowania:duża
Ruch cen po wybiciu:zależy od wysokości głowy
Sygnał kupna:wybicie w górę przez linię szyi
ODWRÓCONA GŁOWA I RAMIONA

Formacja głowy i ramion zwiastuje „zawsze” wzrosty cen i zwykle pojawia się przed odwróceniem trendu spadkowego.Formacja jest w pełni uformowana po czterech charakterystycznych punktach (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) wskazują ramiona formacji, punkt (2) wskazuje głowę. Ostatni, czwarty punkt jest określany po przełamaniu ponad linię szyi (oznaczoną cienką niebieską linią). Podczas formowania się odwróconej głowy i ramion bardzo istotne jest, aby wielkość wolumenu zachowywała się zgodnie z teorią. . Podczas wyznaczania kolejnych charakterystycznych punktów formacji wolumen obrotów powinien wyglądać następująco:

 • maksimum lokalne podczas wykształcenia się lewego ramienia (1)
 • niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2)
 • po ukształtowaniu głowy wyraźny wzrost przy penetracji linii szyi
 • spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3)
 • wyraźny wzrost przy wybiciu przez linię szyi (4).
 • Wskazówka 1: Linia szyi nie musi być pozioma.
 • Wskazówka 2: Możliwe są “mutacje” formacji, np. dwie głowy (wtedy formacje takie najczęściej są symetryczne).

Wielkość ruchu ceny po wyłamaniu z formacji (mierzona od punktu przełamania – W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy nad linią szyi (fioletowa linia).

 • Wksazówka 1: Linia szyi nie musi być pozioma.
 • Wskazówka 2: Możliwe są “mutacje” formacji głowy i ramion, np. dwie głowy (wtedy formacje takie najczęściej są symetryczne).

Taktyka gry

odwrócona głowa i ramiona taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

 • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup tak, jak opisano poniżej

Jeśli nie posiadasz akcji:

 • kupuj na korekcie po wybiciu w górę ( najlepiej potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na jednym z wymienionych niżej poziomów, w zależności od tego, który zostanie osiągnięty wcześniej:

1) 40% korekta ruchu od dna prawego ramienia (P) do szczytu po wybiciu (Max)

2) linia wyznaczona przez dno głowy (G) i prawego ramienia (P)

3) linia szyi

Poziom bezpieczeństwa swojej pozycji możesz wyznaczyć na wysokości najniższego z poziomów 1,2,3.