Objęcie Hossy

formacje świecowe

2229

Objęcie Hossy – Formacja odwrócenia trendu spadkowego, składająca się z dwóch świec. W silnym trendzie spadkowym tworzy się niezbyt długa czarna świeca. Po niej najczęściej luką otwiera się kolejna świeca, co może sugerować przyspieszenie trendu. W tym jednak momencie następuje odbicie. Zamknięcie drugiej świecy następuje powyżej otwarcia pierwszej świecy. Pierwsza mieści się w całości w korpusie drugiej świecy, można powiedzieć że jest nią objęta. Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu drugiej świecy.

Nazwa: Objęcie Hossy
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: pozytywna