Młot

formacje świecowe

2292

Formacja Młot sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy. Formacja ta występuje w trendzie spadkowym (im większy spadek tym lepiej). Po dużym ruchu w dół następuje wyprzedanie i kurs zawraca w górę. Tworzy się wtedy mały korpus z dużym cieniem dolnym. Często się zdarza, że świeca otwiera się luką. 1. krótki korpus, biały lub czarny w zależności od tego czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia 2. długi dolny cień, przyjmuje się, że jest dwukrotnie dłuższy od korpusu 3. dopuszczalny jest niewielki cień górny Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu młota.

Nazwa: Młot
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: pozytywna