Ważka Doji

świece japońskie

2910

Ważka Doji to formacja odwrócenia lub kontynuacji trendu, pojawiająca się zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. W trendzie wzrostowym ważka pokazuje chęć kontynuacji wzrostów, w spadkowym występuje zazwyczaj w minimach i pozwala myśleć o wzrostach. Kształt świecy pokazuje walkę między podażą a popytem. Cena otwarcia jest na tym samym poziomie co cena zamknięcia (lub jest do niego bardzo zbliżona). To powoduje, że korpus ma kształt poziomej kreski. W trakcie tworzenia świecy cena porusza się w dół, ale powraca do poziomu startowego. Tak powstaje długi cień dolny. Sygnał jest tym bardziej istotny im silniejszy jest trend. Czasem fałszywy sygnał doji powoduje przyspieszenie trendu.

Nazwa: Ważka Doji
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: pozytywna