Wzrostowy Nagrobek Doji

formacje świecowe

3454

Wzrostowy Nagrobek Doji – Formacja odwrócenia trendu spadkowego. W silnym trendzie wyrysowuje się długa czarna świeca, po której następuje świeca doji z długim cieniem górnym i korpusem zbliżonym poziomem do zamknięcia świecy pierwszej. Cena otwarcia jest na tym samym poziomie co cena zamknięcia lub jest do niej bardzo zbliżona. To powoduje, że korpus ma kształt poziomej kreski. W trakcie tworzenia świecy cena porusza się w górę, lecz powraca do poziomu startowego. Tak powstaje długi cień górny. Sygnał jest istotny w silnym trendzie. Potwierdzeniem jest być długa biała świeca.

Nazwa: Wzrostowy Nagrobek Doji
Grupa: Formacje świecowe
Rodzaj: pozytywna