Gwiazda Poranna

formacje świecowe

2365

Gwiazda Poranna – Formacja odwrócenia trendu spadkowego składająca się z trzech świec. Trend spadkowy kontynuowany jest przez długa czarną świecę. Kolejna świeca otwiera się luką w dół, co wydaje się potwierdzać trend spadkowy. Cena zaczyna się wahać, zmniejsza się impet i świeca zamyka się małym korpusem w dowolnym kolorze. W tym momencie następuje odwrócenie trendu. Kolejna świeca otwiera się luką w górę, by zamknąć się w okolicach górnej połowy świecy pierwszej. Potwierdzeniem formacji są transakcje powyżej korpusu trzeciej świecy.

Nazwa: Gwiazda Poranna
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: pozytywna