Odwrócony Młot

formacje świecowe

2644

Odwrócony młot jest formacją odwrócenia i może prognozować zmianę trendu. Formacja występuje w trendzie spadkowym (im większy spadek, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia). Po dużym ruchu w dół następuje wyprzedanie i kurs zawraca w górę. Ma miejsce spora walka podaży z popytemi, cena potrafi wybić się w górę bardzo gwałtownie, by powrócić w pobliże poprzedniego poziomu. Tak tworzy się długi cień górny. Często się zdarza, że świeca tworząca tę formację otwiera się luką. 1. krótki korpus, biały lub czarny w zależności od tego, czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia 2. długi górny cień, przyjmuje się, że jest co najmniej dwukrotnie dłuższy od korpusu 3. dopuszczalny jest niewielki cień dolny (cena minimalna jest w pobliżu ceny otwarcia albo zamknięcia) Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu młota.

Nazwa: Odwrócony Młot
Grupa: Formacje Świecowe
Rodzaj: pozytywna