Obraz w skali makroekonomicznej-Analiza Forex

analiza forex

1264

Obraz w skali makro

Podwójne wystąpienie prezesa EBC Mario Draghiego W dniu dzisiejszym uwaga inwestorów najprawdopodobniej skupi się na podwójnym wystąpieniu prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego. Najpierw wygłosi on przemówienie inaugurujące 7. Konferencję Statystyki we Frankfurcie, a następnie przemówi podczas wielkiego otwarcia Europejskich Dni Kultury, również w tym mieście. Zgodnie z oczekiwaniami, prezes EBC ma po raz kolejny podkreślić, że Bank jest gotowy do podjęcia szerszych działań, jeśli zajdzie taka konieczność. To wynik jego sobotniej wypowiedzi, w której stwierdził, że EBC sięgnęło „dolnej granicy” stóp procentowych i ma tak naprawdę tylko jedno wyjście, aby zrealizować ustalony przez siebie docelowy poziom inflacji. Wskaźnik inflacji na poziomie nieznacznie poniżej 2% może zostać osiągnięty poprzez modyfikację rozmiaru i elementów bilansu EBC.

Podczas nocnej sesji opublikowano wskaźnik CPI dla Chin, który spowolnił do poziomu 1,6% r/r we wrześniu z poziomu +2,0% w poprzednim miesiącu, natomiast indeks PPI pogłębił swoją wartość ujemną do poziomu -1,8% r/r. Takie dane nasilają obawy dotyczące spowolnienie globalnego wzrostu i utrzymujących się zniżkowych presji inflacyjnych. Wszystko wskazuje na to, że niskie stopy procentowe nie przełożyły się na większą aktywność gospodarczą, a inwestorzy zaczęli obawiać się, że banki centralne nie są w stanie temu zaradzić. Indeks cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii sięgnął rekordowo niskiego poziomu na przestrzeni ostatnich pięciu lat, a w Szwecji inflacja spadła do 0,4% r/r. Inflacja w strefie euro oscyluje wokół +0,3%, znacznie niżej od docelowego poziomu 2%. Na całym świecie wskaźniki inflacji są niższe od docelowych, a rynki sceptycznie podchodzą do tego zjawiska. Długofalowy trend spadku inflacji, w pułapkę którego wpadł cały świat, prawdopodobnie spowoduje utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie jeszcze przez jakiś czas.

Wskaźniki dnia: Uwaga rynku po raz kolejny skupi się na Wielkiej Brytanii. Prognozuje się, że dane dotyczące zatrudnienia w tym kraju będą solidne i przyniosą umocnienie funta szterlinga. Stopa bezrobocia ma spaść do poziomu 6,1% za sierpień z poprzedniego poziomu 6,1%, a średnie płace tygodniowe mają nieznacznie wzrosnąć. Jeśli te oczekiwania zostaną spełnione, kurs GBP może nieco skoczyć, ale ze względu na słaby odczyt wskaźnika CPI we wtorek, solidne dane dotyczące zatrudnię prawdopodobnie nie wystarczą, aby odwrócić negatywne nastawienie inwestorów wobec funta.

Dziś poznamy również wielkość sprzedaży detalicznej za wrzesień dla USA. Wskaźnik bazowy ma spaść o 0,1% m/m w przeciwieństwie do wzrostu na poziomie +0,6% za sierpień. Sprzedaż detaliczna bez dóbr niestabilnych (auta i benzyna)

ma natomiast wzrosnąć, ale w wolniejszym tempie niż w poprzednim miesiącu. Ponadto, Fed opublikuje swoją Beżową Księgę, raport przedstawiający podsumowanie i wyniki analizy bieżących warunków gospodarczych w każdym regionie i sektorze gospodarczym. Prawdopodobne jego publikacja będzie cieszyć się większym zainteresowaniem niż zazwyczaj, szczególnie po łagodnych wypowiedziach Wiceprzewodniczącego Fed Stanleya Fischera, których udzielił w weekend, i w obliczu zbliżającego się posiedzenia FOMC zaplanowanego na 28 i 29 października. Poznamy również indeks Empire State dla sektora produkcji za październik i liczbę wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego MBA za tydzień upływający 10 października.

Poza podwójnym wystąpieniem prezesa EBC Mario Draghiego, na dziś zaplanowano również dwa inne przemówienia. We Frankfurcie przemówi Przewodnicząca Rady Nadzorczej EBC Daniele Nouy, a w Hull przedstawiciel Banku Anglii Martine Weale wygłosi przemówienie na temat stopy referencyjnej banku. Weale był jednym ze zwolenników podwyżki stóp procentowych podczas sierpniowego posiedzenia banku.