Od 2017 roku będzie obowiązywać trójstopniowy podział spółek giełdowych. Na GPW pojawią się nowe indeksy

giełda

1440

Od nowego roku zmieni się klasyfikacja sektorowa spółek giełdowych. Nowe zasady będą obejmować emitentów akcji i obligacji notowanych zarówno na rynkach regulowanych, jak i alternatywnych. To wpłynie na zmiany w zakresie indeksów sektorowych. Od 2017 roku będzie obowiązywać trójstopniowy podział spółek ze względu na prowadzoną działalność i grupę odbiorców. Zmiany mają pozwolić na lepszą analizę porównawczą. Dzięki temu na giełdzie będą lepiej wyeksponowane branże, które reprezentują notowane spółki.

– Od 2017 roku dojdzie do bardzo istotnej zmiany w klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych. Po raz pierwszy wprowadzamy nowe regulacje, jeżeli chodzi o przynależność spółek do poszczególnych branż. Będzie obowiązywać jednolita zasada kwalifikacji spółek, niezależnie od miejsca notowania – na rynkach głównym i NewConnect będą obowiązywały takie same kryteria kwalifikacji – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Inwestor Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jak wskazuje ekspert, klasyfikacja zostanie ujednolicona dla wszystkich instrumentów finansowych, obejmie też po raz pierwszy emitentów instrumentów dłużnych obecnych na Catalyst.

– Druga zmiana dotyczy szczegółowości tej klasyfikacji. Dotychczas obowiązywała zasada dwustopniowa, w nowym podziale będzie obowiązywał trójstopniowy podział identyfikacji emitentów. Będzie to miało znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia precyzji informacji. Inwestorzy będą mogli lepiej śledzić to, co dzieje się w poszczególnych sektorach – tłumaczy Wiśniewski.

Podział emitentów będzie obowiązywał ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Nowa klasyfikacja z dotychczasowych 28 zwiększy się do 38 sektorów. Najwięcej spółek trafiło do budownictwa (45) oraz nieruchomości i przemysłu elektromaszynowego (po ok. 30).

– Zmieni się też samo podejście do definicji sektorów. Do tej pory patrzyliśmy na to z punktu widzenia przedmiotów działalności, w nowym podziale będziemy patrzeć na grupy odbiorców. Przykładowo sektor, w którym działały spółki takie jak JSW czy Bogdanka, był nazywany sektorem surowcowym, w nowym podziale będzie to górnictwo – wskazuje przedstawiciel GPW.

Dzięki zmianom na giełdzie mają być lepiej wyeksponowane te branże, które reprezentują notowane spółki. Trójstopniowy podział sektorów ma w przyszłości pozwolić na wprowadzenie nowych instrumentów finansowych opartych na nowych indeksach. Nowa klasyfikacja sektorowa jest też zgodna z międzynarodowymi standardami.

– Mamy nadzieję, że te zmiany zostaną szybko zaadaptowane przez profesjonalnych uczestników rynku ze względu na to, że nasz podział jest bardzo bliski standardom stosowanym przez korporacje międzynarodowe. Co ważne, idziemy o krok dalej, bo takie sektory jak gry, e-handel czy recykling obecnie nie są jeszcze identyfikowane w tych klasyfikacjach międzynarodowych, a u nas już będą – podkreśla Wiśniewski.

Zmiana klasyfikacji sektorowej emitentów wpłynie na zmiany w zakresie indeksów sektorowych. Od stycznia zaczną być publikowane indeksy dla dotychczas nieidentyfikowanych sektorów.

– Obecnie mamy 11 indeksów sektorowych. Po wprowadzeniu nowej klasyfikacji dodamy trzy nowe wskaźniki śledzące koniunkturę w takich sektorach, jak motoryzacja, odzież oraz producenci leków. To kolejny ukłon w stronę inwestorów w zakresie dostępnej informacji. Będzie można śledzić to, co się dzieje w tych sektorach. Mamy nadzieję, że dzięki temu wzrośnie zainteresowanie ze strony inwestorów – mówi Tomasz Wiśniewski.

Giełda