OECD ostrzega. Niepewność polityczna to poważne zagrożenie

1108

OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podała, że według jej oczekiwań globalna gospodarka ma rosnąć na poziomie około 3,5 procent w 2018 roku w porównaniu do 3 procent w 2016 roku. Aczkolwiek to skromne ożywienie może się wykoleić, jak ostrzega OECD w swoim najnowszym raporcie Economic Outlook.

OECD zauważa, że owszem wzrosło zaufanie, ale konsumpcja, inwestycje, handel i produktywność pozostają słabe. Rozbieżność między rynkami finansowymi oraz fundamentami gospodarki globalnej, a także potencjalna zmienności rynku, luki finansowe oraz niepewności polityczne stanowią poważne zagrożenia, i są w stanie wykoleić to delikatne ożywienie.

Prognozy OECD pozostają zasadniczo niezmienione w porównaniu do poprzedniego raportu, opublikowanego w listopadzie. Jednak zarówno co do USA, jak i strefy euro zostały wprowadzone drobne korekty.

OECD jest szczególnie zaniepokojone niepewnością polityczną w Europie, wynikającą z rosnącego poparcia dla partii anty-establishmentowych. „Niepewność w wielu krajach co do przyszłych działań politycznych oraz kierunku polityki są bardzo wysokie” – pisze OECD.

„W wielu krajach są zainicjowane nowe rządy, są wybory w tym roku lub rządy stały się koalicyjne lub mniejszościowe. Generalnie, spada zaufanie do rządów krajowych, a także zaufanie wyborców do systemów politycznych, co może utrudnić sprawowanie rządów oraz utrzymania wymaganego programu polityki w celu osiągnięcia silnego wzrostu sprzyjającego zaangażowaniu społeczeństwa” – tłumaczy raport.

W samej tylko Europie są oczekiwane wybory w Holandii, Francji, Niemczech i potencjalnie we Włoszech. To także są cztery wśród największych gospodarek strefy euro.

Poza tym, jak banki centralne zaczną podnosić stopy procentowe, OECD ostrzega, że może to zwiększyć zmienność kursów walutowych oraz prowadzić do większego kryzysu finansowego.

„Ostatnie podwyżki stóp procentowych pociągały znaczną zmienność kursową – dolar został szybko dowartościowany w stosunku do euro i jena, a wiele walut rynków wschodzących tworzą presję rynku. Z oczekiwań rynku finansowego wynika, że w najbliższych latach spodziewane jest duża rozbieżność krótko i długoterminowych stóp procentowych między głównymi gospodarkami rozwiniętymi. To podnosi ryzyko wystąpienia napięć na rynkach finansowych oraz zmienność, zwłaszcza kursów walutowych, co może prowadzić do większej niestabilności finansowej” – podkreśla OECD.

Innym dużym problemem jest coraz bardziej protekcjonistyczna retoryka w gospodarkach zaawansowanych. Na przykład, nowa administracja USA wycofała się z niektórych swoich umów handlowych, starając się chronić rodzimy rynek pracy.