PKB w USA z negatywnym zaskoczeniem. W oczekiwaniu na FOMC? Pierwsze tego tygodniowe istotne dane z Europy

1175

Informacje gospodarcze

Z kraju:

Rząd liczy, że projektowana ulga inwestycyjna przyniesie znaczny impuls popytowy, co pozwoli zwiększyć dochody budżetu i stworzyć nowe miejsca pracy – napisano w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Ze świata:

W Chinach do czwartku trwa Nowy Rok Księżycowy – dni wolne.

Dziś o 14:00 w Niemczech podana zostanie CPI wst. w styczniu (konsensus 2% r/r).

Dziś o 14:30 w USA podane zostaną dane o dochodach i wydatkach Amerykanów w grudniu (konsensus +0,4% m/m oraz 0,5% m/m)

PKB USA w czwartym kwartale 2016 r. wzrósł o 1,9% w ujęciu zanualizowanym – podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu.

Rynek walutowy

Ostatnia sesja 
PKB w USA z negatywnym zaskoczeniem

W pierwszej części piątkowej sesji eurodolar oscylował tuż powyżej czwartkowych minimów. Rynek wyczekiwał w ten sposób na popołudniowe dane z USA dotyczące wstępnego odczytu PKB w IV kw. Tuż przed danymi dolar podjął próbę umocnienia, jednak o 14:30 rynki poznały, że PKB w Stanach wzrósł o 1,9%, poniżej konsensusu 2,2%. Dało to natychmiastowy efekt w postaci umocnienia euro, które przejściowo notowane było po 1,0724. Na zakończenie dnia EUR-USD cofnął się jednak do 1,0694. W piątek nie było danych z kraju, co sprzyjało złotemu w utrzymywaniu bieżącego ruchu (wspartego gorszymi danymi z USA: słabszy PKB oddala kolejną podwyżkę stóp procentowych). EUR-PLN spadł do 4,3330, a USD-PLN zniżkował do 4,0480.

Dzisiejsza sesja

W oczekiwaniu na FOMC?

O poranku eurodolar kontynuował piątkowe umocnienie i przejściowo osiągnął pułap 1,0740, jednak aktualnie cofa się w okolice 1,0690. Niepewność na EUR-USD przekłada się również na złotego, który po porannych ruchach umacniających, powraca aktualnie w rejony odniesienia względem obu walut. Dzisiejsza sesja nie dostarczy inwestorom pretekstów do zmienności ze względu na ubogie kalendarium publikacji. A zatem rynki będą wyczekiwać na informacje z dalszej części tygodnia. W środę wieczorem FOMC ogłosi decyzję odnośnie stóp procentowych – konsensu rynkowy zakłada brak zmian stóp. Ciekawa będzie konferencja prasowa w kontekście słabych danych z USA z IV kw. W między czasie jutro w Polsce oraz strefie euro podany zostanie PKB: dla Polski w 2016 r. (konsensus 2,7% r/r), a dla strefy euro w IV kw. (konsensus 1,7% r/r). Miejsc do zaskoczeń w krótkim terminie jest sporo, a zatem tydzień zapowiada się ciekawie. /tk/

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Słabsze dane pretekstem do odbicia

W piątek po kilku sesjach wyraźnego osłabiania rynków długu przyszedł czas na odreagowanie. Zyskały zarówno rynki bazowe jak i krajowe benchmarki, co pozwoliło na umocnienie krzywej rentowności. Spadkom rentowności sprzyjał wzrost awersji do ryzyka na świecie po słabszych danych z USA (PKB, zamówienia na dobra trwałe) oraz chęć realizacji ostatnich zysków. Ostatecznie niemieckie Bundy zakończyły dzień rentownością 0,461%, a amerykańskie Treasuries 2,481%. Dziesięciolatki zamknęły tydzień rentownością 3,830%.

Dzisiejsza sesja
Pierwsze tego tygodniowe istotne dane z Europy

Dzisiejszy kalendarz makro pozostaje pusty dla krajowych wydarzeń zacieśniając korelację krajowych benchmarków z nastrojami globalnymi. Te najprawdopodobniej pozostaną pod wpływem kolejnych decyzji prezydenta USA, tym razem w sprawie imigrantów, ale również danych o inflacji w Niemczech, która będzie wstępem dla danych z całej strefy euro. Tym samym jeżeli styczniowy odczyt CPI okaże się wyższy od prognoz może przeszkodzić dalszym spadkom rentowności na rynkach bazowych.