Apetyt na dolara, inwestorzy rozpoczęli systematyczną wyprzedaż EUR/USD. Dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

1151
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Stopa bezrobocia w I wyniosła 8,7% vs 8,3% w XII – MRPiPS.

W lutym możliwy jest dalszy wzrost stopy bezrobocia i będzie dobrze jeśli nie przekroczy ona 9% – ocenił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że od marca stopa bezrobocia powinna spadać i na koniec roku wynieść 8% lub niżej.

Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w I do 106.181,5 mln euro ze 108.064,4 mln euro w XII ’16 – NBP.

Ze świata:

Dziś o 16:30 w USA podana zostanie tygodniowa zmiana zapasów ropy, które mają wzrosnąć o 2,7 mln brk.

Deficyt handlowy USA spadł w grudniu do 44,3 mld USD z 45,7 mld USD miesiąc wcześniej po korekcie, wobec 45,2 mld USD przed korektą – poinformował Departament Handlu.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja
Echa M. Draghiego

Wtorkowa sesja na eurodolarze była pokłosiem gołębiego wystąpienia M. Draghiego jeszcze z poniedziałku. Wczoraj EUR-USD wyraźnie spadał do południa, osiągając dołek dzienny na 1,0653, a dalsza część dnia mijała pod znakiem uspokojenia, konsolidacji i lekkiego odreagowania. W efekcie kurs zakończył dzień na poziomie 1,0680. W trakcie dnia nie było zbyt ważnych publikacji ekonomicznych (poza bilansem handlu zagranicznego USA w grudniu –44,3 mld USD, minimalnie lepszy od oczekiwań), które mogły zmieniać sentyment rynkowy. Siła dolara rzutowała także na złotego, USD-PLN wzrósł do 4,0278, na fali tych nastrojów złoty osłabiał się również względem euro: EUR-PLN odnotował dzienne minimum na 4,27, po czym odreagował do 4,3033.

Dzisiejsza sesja
Apetyt na dolara

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się neutralnie dla EUR-USD, jednak inwestorzy rozpoczęli systematyczną wyprzedaż eurodolara, który aktualnie osiąga minima na 1,0644. Inwestorzy odwracają się nie tylko od euro, ale również i złotego. Krajowa waluta osłabia się względem obu walut: EUR-PLN kontynuuje zapoczątkowane wczoraj odbicie i aktualnie osiąga okolice 4,3110, USD-PLN reaguje w tym samym kierunku, wzrastając do 4,0525. Dzisiaj ponownie nie będzie ważnych informacji o charakterze globalnym, a z kraju ważne będzie posiedzenie RPP oraz decyzja odnośnie stóp procentowych (konsensus zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, a według zapowiedzi RPP – co najmniej do końca br.). W dalszej części tygodnia ważne będą czwartkowe dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, ze względu na brak konkretów odnośnie ścieżki podwyżek stóp procentowych po ostatnim posiedzenia FOMC.

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Lekkie osłabienie

Krajowa krzywa nieco wyżej. W horyzontach 2Y i 5Y rentowności wzrosły o 2 p.b., a dla 10Y o 3 p.b., do 3,819%. Na rynkach bazowych zauważalne było nieznaczne umocnienie. W przypadku Bundów do 0,36%, a dla Treasuries do 2,389%. Wśród publikacji makro można wyróżnić słabą grudniową produkcję przemysłową w Niemczech, ale wymowę danych łagodzi poniedziałkowy odczyt o zamówieniach w przemyśle.

Dzisiejsza sesja
Dziś RPP

Dzisiejsze posiedzenie RPP będzie obserwowane pod kątem reakcji gremium na ostatnie wzrosty inflacji. Spodziewamy się utrzymania status quo, aczkolwiek sytuacja najbliższych miesięcy będzie sprzyjać wykrystalizowaniu obozów jastrzębi i gołębi. Być może pierwsze przebłyski pojawią się po lutowym posiedzeniu. Dziś oczywiście stopy zostaną utrzymane, a retoryka braku podwyżek w 2017 r. i egzogenicznych czynników inflacji będzie utrzymana. Na końcu krzywej nie spodziewamy się dalszych istotnych wzrostów rentowności w tym tygodniu. Brak publikacji danych o inflacji, gołębia retoryka EBC i mocniejsze Treasuries sprzyjają wzrostowej korekcie na rynku długu.