Niższe tempo wzrostu PKB

1574

Niższe tempo wzrostu PKB w strefie euro w II kw.

Według zrewidowanych wyliczeń, PKB w strefie euro zwiększył się w II kw. 2016 r. o 0,3 proc. kw/kw wobec wzrostu o 0,6 proc. odnotowanego trzy miesiące wcześniej – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Eurostat. Jest to 13. z rzędu kwartał z dodatnim PKB. Dane są takie, jak pierwszy szacunek urzędu.

W ujęciu rok do roku wzrost w II kw. wyniósł 1,6 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej, niż kwartał wcześniej i tak, jak oczekiwania ekonomistów (1,6 proc.). Dane są oczyszczone z wahań sezonowych. Proces ożywienia gospodarki strefy euro postępuje.

Konsumpcja wzrosła w okresie kwiecień-czerwiec wzrosła, w ujęciu kwartał do kwartału, o 0,2 proc., inwestycje nie uległy zmianie, zaś wydatki rządowe zwiększyły się o 0,1 proc.

Lekkie wzrosty na eurodolarze zostały wyhamowane przy 1,1165. Obecnie rynek jest stabilny.

Mocny wzrost sprzedaży detalicznej w strefie euro

Eurostat poinformował, że sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła w lipcu o 1,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca po obniżce o 0,1 proc. po korekcie miesiąc wcześniej i prognozach wzrostu o 0,5 proc.

Rok do roku wynik okazał się także wyższy wartości oczekiwanej. Sprzedaż zwiększyła się o 2,9 proc. po wzroście o 1,7 proc. zanotowanych po rewizji w czerwcu. Rynek zakładał, że zwiększy się o 1,8 proc.

Kurs EUR/USD koryguje poranne wzrosty ( 1,1170).

Ponowny rozwój brytyjskiego sektora usług

Aktywność brytyjskiego sektora usługowego w sierpniu ponownie rosła po załamaniu w lipcu. Ekspansja była szybsza, niż oczekiwano, wynika z danych opublikowanych w poniedziałek. Brytyjski indeks PMI dla usług wzrósł w ubiegłym miesiącu do 52,9 pkt z 47,4 pkt. Prognozy zakładały wzrost indeksu do 50,0 pkt.

Wskaźnik PMI dla usług utrzymywał się powyżej bariery 50 pkt. oddzielającej ożywienie od kurczenia się sektora nieprzerwanie od stycznia 2013 r. do lipca br. W sierpniu ponownie odnotowano poprawę.

Po publikacji funt dalej zyskuje. O 10:31 kurs EUR/GBP wynosi 0,8375, a GBP/USD 1,3345.

Wolniejsze tempo rozwoju sektora usług w strefie euro

Finalny odczyt wskaźnika aktywności gospodarczej w europejskim sektorze usługowym w sierpniu okazał się niższy, niż wstępny szacunek sprzed dwóch tygodni, ale bliski wartości z lipca, wskazując na stabilizowanie się perspektyw sektora. Firma Markit podała, że indeks PMI dla usług w ubiegłym miesiącu spadł do 52,8 pkt z 52,9 pkt w lipcu. Wstępnie szacowano wzrost wskaźnika do 53,1 pkt.

W największej gospodarce strefy euro, Niemczech, wskaźnik PMI dla usług wyniósł 51,7 pkt, o 2,7 pkt mniej, niż w lipcu i szacunkach spadku do 53,3 pkt. Od 3 lat indeks dla największej gospodarki regionu jest powyżej poziomu 50 pkt. oddzielającego wzrost od spowolnienia. Tempo poprawy sytuacji w sektorze w ubiegłym miesiącu zwolniło.

We Francji PMI dla usług okazał się nieco wyższy, niż wcześniejsze szacunki. Wyniósł 52,3 pkt i wyższy, niż miesiąc wcześniej (50,5 pkt).

Kurs EUR/USD od rana rośnie. Jest przy 1,1180.

Zamówienia w przemyśle USA w górę

Departament Handlu USA podał, że zamówienia przemysłowe w USA wzrosły w lipcu, po dwóch miesiącach z rzędu spadków, wskazując na stabilizowanie się perspektywy sektora wytwórczego za oceanem w II poł. 2016 r.

W ujęciu miesięcznym zamówienia powiększyły się o 1,9 proc. po spadku o 1,8 proc. po korekcie miesiąc wcześniej, wypadając w środku oczekiwań ekonomistów (2,0 proc.).

Zamówienia na dobra trwałe wzrosły natomiast o 4,4 proc. m/m po spadku o 4,2 proc. miesiąc wcześniej, podał także Departamentu Handlu. Prognoza to +4,4 proc. Z wyłączeniem środków transportu zamówienia na dobra trwałe zwiększył się o 1,3 proc.

Dolar na dane nie reaguje. Kurs EUR/USD pozostaje wyżej, niż przed danymi z rynku pracy. Obecnie 1,1210.

Brokerzy Forex

Słabsze od prognoz dane z rynku pracy w USA

Liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w sierpniu o 151 tys., o 29 tys. mniej, niż oczekiwali analitycy, wynika z piątkowej publikacji Departamentu Pracy. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,9 proc. Prognozowano spadek do 4,8 proc.

Na korzyść zrewidowano dane o liczbie nowych miejsc pracy za poprzedni miesiąc. W lipcu liczba etatów zwiększyła się o 275 tys., a nie o 255 tys., jak podawano pierwotnie.

W sektorze prywatnym liczba miejsc pracy wzrosła w ubiegłym miesiącu 126 tys., mniej od prognozowanych 180 tys. Miesiąc wcześniej w sektorze prywatnym powstało 225 tys. etatów.

Średnie wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 0,1 proc. m/m i było wyższe o 2,4 proc. niż przed rokiem. Oczekiwano 0,2 i 2,5 proc.

Udział pracujących w populacji ogółem (participation rate) nie zmienił się i wyniósł 62,7 proc.

W innym raporcie Departament Handlu podał, że deficyt w handlu zagranicznym USA spadł w lipcu do 39,5 mld USD (wobec 44,7 mld USD odnotowanych miesiąc wcześniej). Odczyt jest lepszy do mediany prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg, która wyniosła -41,4 mld USD.

Po danych dolar zaczął gwałtowniej tracić. Kurs EUR/USD wzrósł o 50 pipsów. Obecnie jest na poziomie 1,1230.

Wzrost indeksu PMI dla przemysłu Polski

Odczyt indeksu PMI dla przemysłu z Polski za sierpień okazał się wyższy, niż oczekiwano wskazując na nieco lepsze perspektyw sektora w najbliższych miesiącach. Wskaźnik utrzymał się powyżej granicznej bariery 50 pkt 23. miesiąc z rzędu. Wyniósł w ubiegłym miesiącu 51,5 pkt, o 1,2 pkt więcej, niż w lipcu. Oczekiwano wzrostu do 50,6 pkt.

Wyniki ankiet menadżerów logistyki wskazują na dalszą poprawę kondycji sektora w tempie szybszym, niż w lipcu.

Od rana złoty jest stabilny, ale tracił przez 12 sesji z rzędu. Kurs EUR/PLN jest na poziomie 4,3670.