W jaki sposób zarabiają banki?

1466

Celem banków komercyjnych, podobnie jak innych przedsiębiorstw, jest maksymalizacja wartości. Największe banki należą do grupy największych przedsiębiorstw. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że im wyższe zyski banków, tym niższe zyski podmiotów, na których banki zarabiają, ale jeżeli przeanalizujemy całą sytuację w systemie bankowym, to nasza odpowiedź nie będzie już tak jednoznaczna, jak przy pierwszym wrażeniu.

Jeżeli bowiem banki osiągają zyski, mogą uzupełniać swoje kapitały, a tym samym w przyszłości rozszerzać swoją działalność kredytową i oferować coraz lepsze produkty (w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wykorzystując bardziej zaawansowane instrumenty inżynierii finansowej). Jeżeli wypracowują nadwyżki finansowe, zmniejsza się niebezpieczeństwo ich upadłości i zwiększa się stabilność całego systemu bankowego. Banki mając więcej środków finansowych, zwiększają swoją zdolność zasilania przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarce, co przy większej dostępności kredytu doprowadza do spadku jego ceny (niższego oprocentowania i niższych prowizji). Warunkiem pojawienia się przedstawionych zależności jest występowanie konkurencji w sektorze bankowym.

Banki mogą zarabiać na wiele różnych sposobów. Najbardziej popularnym jest uzyskiwanie przychodów z różnicy oprocentowania depozytu i udzielanego kredytu (w polskim systemie bankowym około 60% przychodów). Inne źródła przychodów bankowych to między innymi inwestycje w papiery wartościowe i prowizje (od usług maklerskich, dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, operacji kartami i obsługi płatności).