William Gann – Baza wiedzy

Legendy Trading: William Delbert Gann

5081

William Delbert Gann (1878-1955) był legendą rynku kapitałowego i rynku towarowego pierwszej połowy ubiegłego wieku. W czasie swojej błyskotliwej kariery często osiągał stopę zwrotu rzędu kilkuset procent w stosunkowo krótkim czasie:

  • 1908 r. – w ciągu 30 dni rachunek maklerski o początkowej wysokości 130 USD zwiększył do 12 000 USD
  • 1923 r.- w ciągu 60 dniu kwota 973 USD została powiększona do 30 000 USD
  • 1933 r.- spośród 479 transakcji, jakie przeprowadził w tym roku, aż 422 okazały się udanymi (88%). Uzyskana w ten sposób stopa zwrotu wyniosła ponad 4000%
  • 1946 r. – w ciągu 3 miesięcy zysk netto przy wykorzystaniu kapitału początkowego w wysokości 4 500 USD wyniósł 13 000 USD (tym samym stopa zwrotu osiągnęła prawie 300%).

Jego teoria może być opisana jako ścisłe połączenie zasad arytmetyki i geometrii. W latach 50-tych i 60-tych większość jego prac była niedostępna w formie pisemnej. Dopiero gdy w 1976 r. B. Jones przejął wydawnictwo Lambert Gann Publishing Company i związane z nim prawa autorskie Ganna, wiele teorii tego geniuszu giełdowego przypomniano opinii publicznej. Najpopularniejsze były analizy cykli Ganna, linii Ganna i numerów Ganna.

William Delbert Gann – szerzej znany jako WD Gann – jest autorem narzędzi do analizy technicznej o nazwie Gann Angles (Kąty lub Wachlarz Ganna). Swoją metodę prognoz rynkowych stworzył w oparciu o zasady geometrii, starożytnej matematyki, astronomii i astrologii.

Kątów Ganna jest dziewięć i razem tworzą wachlarz. Ich linie rysuje się pomiędzy maksimum i minimum cenowym oraz prowadzi pod różnymi kątami. Zastosowanie tych technik prognozowania można znaleźć w książce The Basis of My Forecasting Method.

Gann napisał też szereg innych książek na temat inwestowania i prognoz: Truth of the Stock Tape, Tunnel Thru the Air, Wall Street Stock Selector, New Stock Trend Detector, How to Make Profits in Commodities, 45 Years in Wall Street, WD Gann Economic Forecaster, and How to Make Profits Trading Puts and Calls.

Kariera

Gann rozpoczął karierę giełdową w roku 1902, w wieku 24 lat. Co ciekawe, nie miał wykształcenia finansowego, a nawet nie skończył szkoły – jego edukacja ograniczała się głównie do religii. Urodził się w rodzinie farmerskiej i być może właśnie to pomogło mu zrozumieć rynek towarowy.

Najpierw pracował w firmie maklerskiej w mieście Texarkana, a następnie przeniósł się do Nowego Jorku, by zacząć pracę na Wall Street. Wkrótce potem otworzył własny dom maklerski WD Gann & Company. W tym czasie pisał codziennie artykuły z serii The Supply and Demand Newsletter, gdzie prezentował prognozy dla rynków akcji i towarowych. Podsumował je w książce The Busy Man’s Service, w której dokładnie opisuje, jak należy inwestować.

W roku 1931 Gann został członkiem New York Stock Exchange i New Orleans Cotton Exchange. Dziesięć lat później został członkiem Chicago Mercantile Exchange. W tym czasie fascynowały go również samoloty, których – jak plotka głosi – używał do obserwacji astrologicznych i numerologicznych. Podobno nawet zwiedził azteckie piramidy, ponieważ był przekonany, że kryją zaawansowaną wiedzę astrologiczną.

Chociaż specjaliści od rynków są podzieleni co do oceny skuteczności technik Ganna, to i tak za sesję prywatnego mentoringu z powodzeniem liczył sobie 5000 dolarów. Zresztą jego teorie dotyczyły nie tylko prognozowania cen rynkowych – obejmowały też zasady zarządzania ryzykiem, m.in. regułę nieryzykowania więcej niż 1% konta na jedną transakcję, wykorzystywanie zleceń typu stop loss i stop kroczący czy dystrybucję ryzyka, czyli równe rozłożenie ryzyka na różne klasy aktywów.

Fakty

Techniki Gana były oparte przede wszystkim na koncepcji, że historia się powtarza, a na poparcie swojej teorii dysponował wieloma cytatami z Biblii. Powiedział kiedyś, że “aby osiągnąć sukces na giełdzie, trzeba nieustannie studiować przeszłość, ponieważ rynek w przyszłości będzie powtórką z przeszłości. Jeśli dysponuje się danymi, to studiując pojawiające się w nich cykle, można określić, kiedy nastąpi dane wydarzenie. Pewne ograniczenia prognoz opartych na ściśle określonych prawach matematycznych wynikają tylko i wyłącznie z braku właściwych informacji na temat historii”.

Gann podkreślał w szczególności cykle 60-letnie, które wykorzystywał do przewidywania hossy i bessy. Jednak często podkreślał też, że równie ważny jest cykl 90-letni. Co ciekawe, to właśnie ten cykl jest współcześnie śledzony z zapartym tchem. Wszyscy chcą przecież wiedzieć, czy rzeczywiście w roku 2019 nastąpi wielki kryzys – taki jak w roku 1929, a więc dokładnie 90 lat wcześniej. Gann podobno rzeczywiście przewidział szczyt hossy z września 1929 i następującą po niej bessę.

Swoje techniki wykorzystywał nie tylko do prognoz rynkowych. Z ich pomocą przewidział też zakończenie pierwszej wojny światowej oraz abdykację cesarza niemieckiego Kaisera. Jego „przepowiednie” szybko podchwyciła opinia publiczna i „New York Times”. Natomiast w książce Tunnel Thru the Air Gann podobno przewidział też… drugą wojnę światową, a konkretnie atak Japonii na USA.

Osiągnięcia

Wielbiciele Ganna twierdzą, że był jednym z najlepszych maklerów giełdowych w historii. Mimo to nie dysponujemy żadnymi danymi na temat tego, ile właściwie udało mu się zarobić. Niektórzy twierdzą, że spora część jego majątku pochodzi ze sprzedaży książek oraz wykładów na seminariach handlowych.

John Gann, syn Wiliama, wyjawił, że ojciec zarabiał na życie głównie na książkach i na kursach instruktarzowych, co rozwiało plotki o posiadłości wartej 50 milionów dolarów, jaką miał podobno zostawić po śmierci. John przyznał, że tak naprawdę majątek został wyceniony na nieco ponad 100 tysięcy dolarów, ale dla niego i tak nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ pokłócili się wkrótce po tym, jak odszedł z firmy ojca w roku 1940.

Kilka lat po śmierci Gann sprzedał prawa do książek, wykresów i innych materiałów Edwardowi Lambertowi, który następnie otworzył wydawnictwo Lambert Gann Publishing Co. Firma zmieniła nazwę na WD Gann Inc. po przejęciu jej przez Billa i Niki Jonesów w roku 1976.

Kąty Ganna znalazły zastosowanie nie tylko na rynkach akcji i towarowych. Niektórzy mówią, że sprawdzają się szczególnie dobrze na rynku wymiany walut. Kąty te kreśli się w oparciu o linie trendu i możne je traktować jako poziomy wsparcia i oporu w przypadku nagłych zwrotów. Dzięki tej stworzonej w roku 1908 metodzie Gann uważany jest za pioniera analizy technicznej.

Mówi się o tym, że aby przetestować swoją metodę, Gann otworzył dwa konta – jedno na kwotę 300 dolarów, a drugie na 150. W przypadku pierwszego konta podobno udało mu się zarobić 25 tysięcy dolarów w trzy miesiące, w przypadku drugiego – 15 tysięcy w zaledwie 30 dni. Po dziś dzień z powodzeniem sprzedawane są różnego typu strategie i programy oparte na metodach Ganna. Jednak bardzo wiele osób twierdzi, że jego teoria to czysty mistycyzm, a fakt, że rzeczywiście coś udało mu się przewidzieć – to czysty przypadek.