Rynek Towarowy

Towary i Surowce

3594

Dzięki ofercie brokerów umożliwiających nam dostęp do rynku możesz brać udział w handlu na rynkach towarowych XXI wieku – możesz kupować np. ropę, złoto czy produkty rolne bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.

Historia handlu towarami rozpoczyna się wraz z rozwojem rolnictwa wczesnych cywilizacji. Obecnie surowcami takimi jak złoto, srebro i ropa handluje się na rynkach towarowych, zazwyczaj korzystając z zaawansowanych elektronicznych systemów handlu. Znacząca część obrotu na tych rynkach jest generowana przez przedsiębiorstwa, które faktycznie wykorzystują te surowce do swojej działalności jak np. kopalnie czy przemysł ciężki.

Towarami handluje się zarówno na rynkach regulowanych (giełdy), używając zazwyczaj kontraktów Futures w celach spekulacyjnych, jak również na rynku OTC używając np. kontraktów na różnice kursowe na platformie transakcyjnej.

Dlaczego rynki towarowe są popularne?

  • Surowce takie jak ropa naftowa czy złoto przyciągają uwagę mediów światowych, szczególnie w momentach zawirowań na rynkach finansowych.
  • Ceny towarów takich jak np. produkty rolnicze czy ropa naftowa znacząco wpływają na inflację, odgrywając tym samym znaczącą rolę w międzynarodowym systemie ekonomicznym.
  • Rynki towarowe są unikalne ze względu na grę popytu i podaży ściśle opartą na wpływie czynników fundamentalnych.
  • Różne grupy towarów pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Co wpływa na ceny towarów?

Ceny towarów są powiązane z ważnymi czynnikami ekonomicznymi w skali międzynarodowej, takimi jak inflacja czy sytuacja gospodarcza. Im bardziej dynamiczny jest globalny rozwój gospodarczy, tym większy jest popyt na energię reprezentowaną na rynkach przez ropę i gaz oraz na produkty rolnicze, produkty luksusowe czy zaawansowane technologie wykorzystujące w procesie produkcji np. złoto, srebro czy inne surowce. Z drugiej strony, wzrost cen towarów zwiększa inflację, przez co zmniejsza się siła nabywcza pieniądza. Natomiast podaż towarów uzależniona jest m.in. od czynników wpływających na warunki produkcji tj. pogoda czy strajki. Towary takie jak złoto czy srebro traktowane są jako bezpieczne, dlatego w sytuacjach niepokojów ekonomicznych czy politycznych wzrasta zainteresowanie tymi towarami.

Najciekawsze fakty rynku towarowego:

  • Głównymi grupami towarów są metale, energia oraz produkty rolnicze, a najbardziej popularnymi instrumentami są złoto, srebro, ropa naftowa i zboża.
  • Pierwszy zorganizowany rynek towarów został stworzony już w XII wieku.
  • Tulipomania była prawdopodobnie pierwszą bańką spekulacyjną spowodowaną przez  pionierów rynków towarowych w  XVII wieku.
  • Rynki towarowe doświadczyły dynamicznego wzrostu obrotu podczas pierwszej dekady XXI wieku jako instrumenty OTC;
  • Największym na świecie rynkiem, na którym handluje się towarami, jest Nowy Jork. Jest to również jedno z nielicznym miejsc gdzie nadal występuje system open-outcry.
  • System open-outcry jest tradycyjnym system handlu, polegający na zawieraniu transakcji między osobami fizycznie obecnymi na parkiecie giełdy. Ten widowiskowy system często przedstawiany jest w mediach. Opiera się na specjalnie opracowanym, ułatwiającym zawieranie transakcji systemie gestów.

Najpopularniejsze towary i surowce na rynku towarowym:

Metale:

Surowce energetyczne

Produkty rolne

Waluty surowcowe