ZŁOTO – szansa na atak podaży

ZŁOTO

1066

 Wczorajszej sesji nie można zaliczyć do aktywnej sesji na złocie. Mimo publikacji finalnego PKB za I kwartał w USA i de facto rozczarowującego wyniku, inwestorzy nie odebrali tego, jako powrotu czynnika ryzyka na rynku, dlatego, złoto ma poważne problemy z pokonaniem 1325.

Z układu dziennego na rynku złota widać, że następuje efekt wykupienia. Nie ma nowych chętnych do kupowania kruszcu przy tych poziomach, co już o dwóch podobnych sesjach na tym rynku daje poważny sygnał, który podaż może wykorzystywać do ataku. Na wykresie godzinowym złoto utrzymuje się w kanale lekko wzrostowym ograniczonym przez wsparcie 1310,96 i przez opór 1328. Do czasu, kiedy złoto utrzymuje się między tym przedziałem nie zakładam większej aktywności. Ale należy uważać, gdyż wybicie z kanału będzie skutkować według mnie kilkunastodolarowym ruchem. Z technicznego punktu widzenia zasięg ewentualnego spadku to 1293 na pierwszy rzut, a wzrostu 1345. Z układu wskaźników to jednak spadki są obecnie bardziej prawdopodobne. Dzisiejsza sesja przyniesie przede wszystkim odczyty makro z USA i jedynie znacznie gorsze wyniki mogą spowodować wzrost popytu na złoto.