ZŁOTO – zagrożone wsparcie konsolidacji

Handel na złocie CFD

1041

Wczorajsza sesja upłynęła pod znakiem spadku wartości dolara na całym froncie. Dzięki presji na spadek wartości amerykańskiej waluty złoto miało szanse podbicia pod 1331. Nie ma jednak nowych sygnałów mówiących za wzrostem ryzyka na rynku, co szczególnie dziś może wykorzystać podaż.

Z technicznego punktu widzenia złoto utrzymuje się w lekko wzrostowym kanale konsolidacji wyznaczonym przez 1317 jako wsparcie i 1335 jako opór. Jednocześnie złoto miało problemy z przebiciem 1330 – poziom szczytu z kwietnia tego roku. Jesteśmy, zatem w miejscu, gdzie rozstrzyga się średnioterminowa tendencja. Przebicie tego oporu faworyzować będzie nowy popyt. To, że rynek nie chciał w tym tygodniu generować silniejszego kupna wynika z faktu wagi dzisiejszej sesji. Czwartek to dzień nie tylko konferencji ECB (wycena ryzyka w Europie), ale przede wszystkim wyniki raportu NFP z USA. Ta druga publikacja może zanegować scenariusz wzrostu na złocie. Rynek oczekuje, że wyniki raportu pokażą po raz piąty wartości powyżej 200k, co utrzyma dotychczasowy kierunek polityki Fed-u, a jeśli dane będą jeszcze lepsze to umocnienie się dolara może przybrać na sile. Z układu wskaźników na wykresie dziennym kształtuje się obecnie górka, co oznacza, że nawet przy wcześniejszym podbiciu w partie wskazanego oporu to jednak podaż powinna dziś dominować. Pokonanie wsparcia 1317 otworzy drogę do 1309. Sprzedający powinni pamiętać, że dopiero przebicie tego poziomu rozwinie mocniejszą falę spadkową na złocie.