Wskaźnik: Sprzedaż detaliczna (ang. retail sales report)

wskaźniki makro fx

1727

Raport o sprzedaży detalicznej przedstawia wartość dóbr i usług finalnych kupionych przez konsumentów u różnych dostawców; od dużych sieci detaliczne typu WalMart, po mniejsze, lokalne sklepy. Pojawiające się co miesiąc dane o sprzedaży detalicznej najlepiej w przypadku gospodarki amerykańskiej wskazują na poziom wydatków osobistych amerykanów, uwzględniając praktycznie wszystkie ponoszone przez nich wydatki. Raport ukazuje się zarówno w formie wskaźnika ogólnego jak i bazowego, który nie obejmuje sprzedaży samochodów. Poziom sprzedaży detalicznej należy do odzwierciedlających na bieżąco sytuacje w gospodarce wskaźników. Zmiany w sprzedaży detalicznej są najszybszym wskaźnikiem obrazującym tendencje w wydatkach konsumpcyjnych społeczeństwa.

Znaczenie dla rynków

Publikację wskaźnika mogą przyczyniać się do ponad przeciętnej zmienności szczególnie na rynkach akcyjnych. Jako, że dane o sprzedaży detalicznej są pomocne przy przewidywaniu zwiększonej presji inflacyjnej, raport można wykorzystać wraz z innymi informacjami do określenia prawdopodobieństwa podniesienia bądź obniżenia stóp procentowych. Przykładowo nagły duży skok sprzedaży detalicznej w fazie ekspansji gospodarki może skłonić Fed do podniesienia stóp procentowych w nadziei na ograniczenie w ten sposób inflacji. Poziom sprzedaży detalicznej zależy dużym stopniu od czynników sezonowych takich jak np. pogoda. Sprzedaż detaliczna podobnie jak niemal wszystkie dane makroekonomiczne ocenia sie w odniesieniu do oczekiwań. Słabsza sprzedaż detaliczna sygnalizuje możliwość nadejścia recesji. Jednak wyższy poziom sprzedaży, przekraczający znacznie oczekiwania interpretowany jest zazwyczaj jako oznaka rosnacej presji inflacyjnej.