Dobra trwałego użytku raport (ang. durable goods report)

wskaźniki makroekonomiczne

1733

Raport o dobrach trwałego użytku (ang. durable goods report) zawiera dane o zamówieniach otrzymanych od ponad 4000 producentów dóbr trwałych, np. takich jak samochody. W samym raporcie znajdziemy informacje na temat poziomu nowych zamówień, zapasów, całkowitych dostaw oraz niewykonanych zamówień. Dane prezentowane są zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym w postaci zmiany miesiąc do miesiąca czy rok do roku. Raport dotyczy ponad 85 różnych branż z całych Stanów Zjednoczonych.

Znaczenie dla rynków

Raport o dobrach trwałego użytku stanowi dla inwestorów przede wszystkim wartościowe źródło informacji na temat poziomu popytu w gospodarce. Zwiększone wydatki na dobra trwałego użytku w sektorze przedsiębiorstw pojawiają się w okresach lepszych nastrojów dotyczących perspektyw gospodarki. W konsekwencji dobre dane dotyczące dóbr trwałego użytku mogą być symptomami dalszego wzrostu sprzedaży i wynagrodzeń. Przy analizowaniu raportu należy zachować ostrożność ze względu na dużą zmienność poszczególnych danych. Dlatego miesięczne zmiany procentowe powinny być porównywane ze zmianami rocznymi oraz z prognozami. Inwestorzy powinni skupić się na ogólnych tendencjach widocznych w dłuższej perspektywie, nie przywiązując zbyt dużej wagi do pojedynczych zmian w poszczególnych pozycjach raportu. Raport dotyczący dóbr trwałego użytku będzie też dobrym źródłem informacji na temat potencjału wzrostu przychodów w poszczególnych branżach.