Giełda w Holandii

1672

Euronext Amsterdam jest giełdą papierów wartościowych z siedzibą w Amsterdamie w Holadnii. Dawniej znana jako Amsterdamska Giełda Papierów Wartościowych, połączyła się 22 września 2000 r. z Brukselską Giełdą Papierów Wartościowych i giełdą we Francji, tworząc Euronext.

Giełda w Holandii
RodzajGiełda Papierów Wartościowych
LokalizacjaAmsterdam , Holandia
Założona1602
WłaścicielEuronext
WalutaEUR
IndeksyIndeks AEX

Holenderska giełda jest uważana za najstarszą ze wszystkich nowoczesnych giełd handlowych. Już na początku swojego istnienia charakteryzowała się ona wysokim stopniem kapitalizacji. Jeden z pierwszych domów handlowych odpowiedzialnych za East India Company przyciągnął 1142 inwestorów i równowartość 100 milionów euro. Pierwsza seria wypraw przyniosła jej inwestorom zyski na kolejne 21 lat. Tak znaczące zyski spowodowały wzrost popularności tego typu przedsięwzięć gospodarczych.

Motywy powstania holenderskiej giełdy

Powstanie giełdy wynikało bezpośrednio z chęci ograniczenia i zdywersyfikowania ryzyka związanego z wyprawami handlowymi. Handel międzynarodowy był narażony na ryzyko chorób załogi, wypadków, piractwa lub złej pogody. Możliwość inwestowania kapitału w kolejne wyprawy w tym samym czasie bez konieczności ich samodzielnego organizowania poprawiła organizację przemysłu i handlu.

Znaczenie powstania giełdy

Wraz z powstaniem giełdy pojawiły się pierwsze kluby handlowców, które ostatecznie stały się brokerami. Wydawały one zlecenia handlowe oraz zajmowały się zakupem i sprzedażą akcji, likwidując tym samym rynek. Innowacyjność rozwiązań i zachowań Holendrów umożliwiła Europie dokonanie szybkiego skoku cywilizacyjnego poprzez zmianę sposobu organizacji handlu. Znaczenie holenderskiej giełdy jest ogromne. Holenderska giełda wpłynęła na zwiększenie konkurencji pomiędzy innymi krajami regionu. Ostatecznie doprowadziła do wyścigu pomiędzy krajami Europy Zachodniej i rozwoju odkryć geograficznych.