Wcześniejsza spłata kredytu

1040

Wcześniejsza spłata kredytu

Dobrowolna spłata kredytu przed terminem zapadalności lub z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu spłat. W przypadku niewykorzystanych, a przyznanych kredytów anulowanie jest odpowiednikiem wcześniejszej spłaty. Wcześniejsza spłata lub anulowanie kredytu mogą następować z poniższych powodów:

  • zmiana sytuacji finansowej może wyeliminować potrzebę kredytu;
  • najlepszym sposobem wykorzystania nieoczekiwanej nadwyżki gotówki mo- że być zmniejszenie przyszłych kosztów odsetek;
  • inny pożyczkodawca może oferować korzystniejsze warunki i ceny;
  • jest to droga ucieczki przed uciążliwymi warunkami w kredycie spłaconym w całości.

W przypadkach, gdy kredyt terminowy jest tylko częściowo spłacony, płatności mogą być wykorzystane w różny sposób.

Wcześniejsza spłata kredytu
Wcześniejsza spłata kredytu

Elastyczność związana z możliwością wcześniejszej spłaty kredytu jest charakterystyczną cechą kredytów bankowych. Sytuację odwrotną stanowi wcześniejsza spłata obligacji znajdujących się w obrocie na rynkach kapitałowych. Mimo że banki cenią sobie tę przewagę konkurencyjną, mogą żądać dodatkowego wynagrodzenia, kiedy kredyt jest spłacany wcześniej, szczególnie jeżeli istnieją koszty wcześniejszej spłaty kredytu ponoszone przez stronę zapewniającą środki.