czwartek, 30 maja, 2024
Strona główna Wiedza z zakresu finansów

Wiedza z zakresu finansów

Finanse

Złota zasada finansowa

Złota zasada finansowa polega na tym, że krótkoterminowy majątek powinien być finansowany z krótkoterminowych źródeł finansowania. Oznacza to, że majątek obrotowy upłynniony w ciągu...

Zarządzanie finansami

Jedna z funkcji zarządzania, dotycząca decyzji na temat źródeł i sposobów wykorzystania zasobów finansowych w  firmie (funkcja finansowa). Ponieważ element zarządzania finansowego jest zawarty we wszystkich...

Kryzys kredytowy lat 2007–2009

Kryzys kredytowy lat 2007–2009 - powszechny kryzys w sektorach finansowych na świecie, który przedostał się do realnej gospodarki, prowadząc do niezwykle ostrej globalnej recesji. Kłopoty...

Obrót (giełdowy) papierami wartościowymi oparty na zleceniach i kwotowaniach

Kupno i sprzedaż (obrót) papierów wartościowych w celu zapewnienia sobie zysku w wyniku wzrostu wartości waloru (zysk kapitałowy). Zysk może zostać zrealizowany poprzez transakcję lub może to...

Big Bang (Wielki Wybuch, Wielka Brytania)

Big Bang (pol. Wielki Wybuch, Wielka Brytania) - deregulacja brytyjskich rynków akcji i obligacji, do której doszło za jednym zamachem w 1986 roku. Określenie Big Bang...

Stopień akceptacji ryzyka (Tolerancja ryzyka)

Stopień akceptacji ryzyka (żargon) - skłonność do ryzyka - jest to gotowość do zaakceptowania określonego stopnia ryzyka w transakcji handlowej. Termin ten ma synonimy takie jak...

Dźwignia

Wartość kosztów stałych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na dźwignię składają się dwa elementy: dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa. Oba te składniki są źródłem...

Naganianie do zakupu akcji

Naganianie do zakupu akcji -nieformalne rekomendowanie czy promowanie pewnych akcji jako „okazji” o „mocno zaniżonej cenie”. Jeżeli już posiadasz takie akcje, namawianie do ich zakupu...

Analityk giełdowy

Zawodowi analitycy specjalizujący się w ocenie wartości papierów wartościowych. Ich praca polega przede wszystkim na śledzeniu kursów akcji, badaniu zależności, studiowaniu i analizie wyników przedsiębiorstw oraz...

Zysk podstawowy (bazowy)

Zysk podstawowy (bazowy) - mieformalne określenie sporządzanej przez analityków kalkulacji korygującej wykazywany zysk dla potrzeb prognozowania lub wyceny. Za zysk podstawowy przyjmuje się zazwyczaj...