Obrót (giełdowy) papierami wartościowymi oparty na zleceniach i kwotowaniach

1234

Kupno i sprzedaż (obrót) papierów wartościowych w celu zapewnienia sobie zysku w wyniku wzrostu wartości waloru (zysk kapitałowy). Zysk może zostać zrealizowany poprzez transakcję lub może to być zysk księgowy w rachunkowości opartej na wycenie rynkowej. Handlu giełdowego nie należy mylić z  „inwestowaniem”, które zwykle polega na cierpliwym długoterminowym trzymaniu walorów. Uczestnik rynku giełdowego działa krótkoterminowo, przeprowadzając transakcje. Kiedy się myli, porzuca swoją pozycję, minimalizuje straty i wycofuje się. Ma jedynie nadzieje, że jego walory nie zostaną sprzedane po najniższych cenach na rynku. Gracz idzie do przodu, starając się nadrobić wszelkie straty, które poniósł, zmieniając pozycję. Jedną z podstawowych zalet handlu giełdowego jest fakt, że choć jest to „gra” na parkiecie, to wiąże się ona z respektowaniem opinii giełdy na temat wartości walorów. W tym znaczeniu rynek nigdy się nie myli: dana rzecz warta jest tyle, ile ktoś chce za nią zapłacić. Na rynku papierów wartościowych informacje przekazywane są szybko i szeroko. Nie ma więc złudzeń, którym ulegają inwestorzy lub kredytodawcy, gdy się „zakochują”, czyli nie są w stanie dostrzegać błędów. Wadą handlu giełdowego są koszty sprzedaży/kupna, zwłaszcza jeśli dochodzi do zjawiska zbierania śmietanki, oraz pewne powierzchowne zaangażowanie, będące wynikiem nieustannej gotowości do sprzedaży

Obrót (giełdowy) oparty na zleceniach

System obrotu papierami wartościowymi mogący odzwierciedlić rzeczywisty poziom popytu i podaży na rynku. Zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych są wprowadzane do centralnego systemu komputerowego. Inwestorów następnie automatycznie kojarzy się według wprowadzonej ceny i wolumenu. Jest to przeciwieństwo systemu obrotu opartego na kwotowaniach, w którym obrót zleceniami odbywa się po cenach ustalonych przez maklera specjalistę. Obrót oparty na zleceniach jest bardziej wydajny cenowo, choć gdy brak maklera specjalisty, ceny mogą być mniej pewne, a płynność mniejsza. Niektóre systemy obrotów są hybrydami systemów opartych na kwotowaniach i na zleceniach.

Obrót oparty na kwotowaniach

System obrotu papierami wartościowymi, w którym obrót zleceniami odbywa się po cenach ustalonych przez maklera specjalistę rynku, który zawsze jest gotowy obracać danymi akcjami. Jest to przeciwieństwo obrotu opartego na zleceniach, który zależy wyłącznie od popytu i podaży wśród kupujących i sprzedających na danym rynku. Korzyścią systemów opartych na kwotowaniach jest to, że zwiększają płynność rynku. Inwestorzy mogą być pewni, że da się przynajmniej handlować stosunkowo małymi ilościami akcji (duże pakiety to inna kwestia) po cenie określanej przez maklera specjalistę. Niektóre systemy obrotów są hybrydami systemów opartych na kwotowaniach i na zleceniach.

Obrót oparty na kwotowaniach