Zysk podstawowy (bazowy)

1946

Zysk podstawowy (bazowy) – mieformalne określenie sporządzanej przez analityków kalkulacji korygującej wykazywany zysk dla potrzeb prognozowania lub wyceny. Za zysk podstawowy przyjmuje się zazwyczaj zysk prognozowany, przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych. Jest on „podstawowy” w tym sensie, że odzwierciedla faktyczne zdolności przedsiębiorstwa do osiągania zysków.