3 podstawowe założenia analizy technicznej

1029

Omawiane tu zasady określają siłę analizy technicznej. Należy je traktować jako zasady i reguły, które muszą być przyjęte i stosowane bezwarunkowo. Tylko przy zastosowaniu tych reguł może istnieć analiza techniczna.

Do podstawowych założeń analizy technicznej na rynku należą poniższe zasady:

  • rynek dyskontuje wszystko,
  • ceny podlegają trendom,
  • historia się powtarza.

Rynek dyskontuje wszystko

Pierwsza z przesłanek jest podstawą analizy technicznej. Każdy, kto wykorzystuje analizę wykresów do podejmowania decyzji na rynkach kapitałowych, szczególnie na rynku Forex, zakłada, że aktualna cena odzwierciedla wszystkie czynniki na nią wpływające. Czynniki te przejawiają się w postaci popytu i podaży, a zatem stanowią bezpośrednie przełożenie stanu gospodarki rynkowej w ogóle. Analitycy nie są zainteresowani przyczyną obecnej sytuacji, ale tym, że popyt przewyższa podaż i odwrotnie. Błędem byłoby jednak wierzyć, że same wykresy powodują wzrost lub spadek ceny i że analityk techniczny nie zwraca uwagi na podstawowe warunki, ponieważ robi to pośrednio poprzez tworzenie relacji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Zasada ta różni się od zasady i opiera się na niej.

Ceny podlegają trendom

Drugie założenie, że ceny podlegają ciągłym trendom, jest, w skrócie, szansą dla inwestora na podjęcie decyzji, ponieważ gdyby ceny nie podlegały trendom, ich rozwój byłby tak nieprzewidywalny i chaotyczny, że niemożliwe byłoby inwestowanie na giełdzie. Niepewność zwiększyłaby ryzyko inwestycyjne. Jeżeli nie zaakceptujemy tego założenia, nie ma sensu kontynuować zainteresowania analizą techniczną, ponieważ głównym celem analityka jest określenie trendu na rynku, a w szczególności tendencji w jego początkowej fazie, aby móc skutecznie inwestować i na tym zarabiać. Ważne jest również, że „trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji w swoim obecnym kierunku niż do jego zmiany”. Na podstawie tych stwierdzeń dochodzi się do jednej bardzo ważnej zasady, a mianowicie, że zawsze należy inwestować zgodnie z trendem, gdyż w ten sposób zwiększamy prawododobieństwo zyskownej transakcji.

Historia się powtarza

Ostatnia przesłanka dotyczy powtarzającej się historii. Trudno zignorować tę zasadę, mówiąc o formacjach cenowych. Ze względu na fakt, że taka formacja miała miejsce w przeszłości, wiemy, że w ogóle istnieje, i podejmując decyzję na jej podstawie, zakładamy, że sytuacja powtórzy się. Ma to wiele wspólnego z ludzką psychiką, która ma znaczący wpływ na wszelkiego rodzaju rynki, na których istnieje bezpośrednia konfrontacja między kupującymi a sprzedającymi. Psychika, nasze zachowania, przekonania i emocje związane z inwestowaniem naszych pieniędzy, które albo pomnożymy, albo stracimy, pozostają niezmiennie w pewnych granicach. Wynika to z faktu, że ludzie zachowują się tak samo w podobnych sytuacjach, powoduje, że historia się powtarza, a zatem możliwe jest przewidywanie kolejnych ruchów rynkowych – zestawu ludzkich emocji, pod jednym warunkiem, że reguły ich zachowania będą zauważone i wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski.